Lựa chọn nhà thầu dự án trưng bày di tích, di vật Nhà Quốc hội

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ giao phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội” theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Lựa chọn nhà thầu dự án trưng bày di tích, di vật Nhà Quốc hội

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ giao phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội” theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 theo phương thức đàm phán trực tiếp với nhà thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện đối với các gói thầu: “Cột ánh sáng kiến trúc Lý (Đèn ống hình cột)” và “Chế tạo sa bàn và mô hình công trường khảo cổ học” theo đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với 2 gói thầu nêu trên trong trường hợp đáp ứng các điều kiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ được phê duyệt.

 

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo thực hiện việc trình, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các nội dung trong đấu thầu (bao gồm cả yêu cầu của gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu) theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu; vốn cho gói thầu phải được bố trí theo tiến độ thực hiện; việc lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế.

 

Theo Dự án, dưới tầng hầm Nhà Quốc hội sẽ trưng bày một số di tích, di vật khảo cổ tiêu biểu, đặc sắc khai quật được tại khu vực tầng hầm 1 và 2 ở phía Đông của tòa Nhà Quốc hội. Khu trưng bày có tổng diện tích mặt bằng khoảng 3.700 m2. Trong đó, tầng hầm 1 trưng bày giới thiệu về di tích, di vật thời kỳ Thăng Long từ thời Lý, Trần đến thời Lê, thế kỷ 15 - 18; tầng hầm 2 trưng bày giới thiệu về di tích, di vật thời kỳ Tiền Thăng Long, bao gồm thời Đại La (thế kỷ 7 - 9) và thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ 10).

 Thủy Dung

ngocthanh