Lựa chọn nhà thầu cho Dự án Xây dựng khu xử lý rác tỉnh Hà Giang

(BĐT) - Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tỉnh Hà Giang có tổng mức đầu tư gần 87 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu.
Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tỉnh Hà Giang có tổng mức đầu tư gần 87 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Hà Giang
Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tỉnh Hà Giang có tổng mức đầu tư gần 87 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Hà Giang

Theo nội dung thông báo mời thầu đăng tải trên Báo Đấu thầu số 82, phát hành ngày 7/5/2018, Gói thầu Thi công xây dựng công trình và Gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Các gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương; vốn cân đối ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thời gian thực hiện hợp đồng của 2 gói thầu trên đều 36 tháng. Thời gian phát hành HSMT từ ngày 10/5/2018 - 30/5/2018.

Tuấn Dũng