Lựa chọn được 4 nhà thầu thi công Bến cá Nhơn Lý

(BĐT) - Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Bình Định – Bên mời thầu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu thi công thuộc công trình Bến cá Nhơn Lý.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty CP Công trình đường thủy  - VINAWACO là nhà thầu trúng Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình và đảm bảo giao thông thủy) với giá trao hợp đồng là 15.980,879 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày. Giá chào thầu trước đó là 18.823,179 triệu đồng, nhưng sau đó nhà thầu giảm giá 15,1% giá chào thầu, còn giá đánh giá của Bên mời thầu (bao gồm thuế VAT) là gần 14.528 triệu đồng.

Nhà thầu trúng Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục công trình dân dụng và cung cấp lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm công trình) là Công ty TNHH Phương Đông với giá trao hợp đồng gần 4.724,257 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày. Giá chào thầu của nhà thầu này là 4.972,902 triệu đồng, sau đó giảm giá 5% (tương đương giảm 248,645 triệu đồng), giá đánh giá của Bên mời thầu là 4.294,779 triệu đồng.

Tiếp đến, Công ty TNHH Tuân Hùng là nhà thầu trúng Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục công trình thủy lợi (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy) với giá trao hợp đồng là 5.852,092 triệu đồng. Giá chào thầu của nhà thầu là 7.050,714 triệu đồng, nhà thầu giảm giá 1.198,621 triệu đồng, giá đánh giá của Bên mời thầu là 5.320,083 triệu đồng.

Cuối cùng, nhà thầu trúng Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình) là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành và Công ty TNHH Hùng Phát với giá trao hợp đồng gần 6.940,162 triệu đồng. Giá chào thầu của nhà thầu là 7.507.503.655 đồng, sau đó giảm giá 500 triệu đồng, giá đánh giá (bao gồm thuế VAT) là 6.309.238.000 đồng.

Bích Thảo