Long An: Thêm hai dự án sai sót về đấu thầu

(BĐT) - Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An phát hiện hai dự án là Trường THCS Bình Tân và Đường cụm dân cư Cầu Dây để xảy ra các sai sót trong đấu thầu. 
Kết quả thanh tra được công khai tại trang web của Sở KH&ĐT Long An
Kết quả thanh tra được công khai tại trang web của Sở KH&ĐT Long An

Ngoài Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Quê Mỹ Thạnh và Dự án Trạm Y tế xã Tân Phước Tây ở huyện Tân Trụ “có vấn đề” trong đấu thầu như đã đề cập trên Báo Đấu thầu số 4, ra ngày 7/1/2016, qua thanh tra theo kế hoạch năm 2015, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An còn phát hiện thêm hai dự án là Trường THCS Bình Tân và Đường cụm dân cư Cầu Dây cũng để xảy ra các sai sót trong đấu thầu.

Công trình Trường THCS Bình Tân đã được UBND huyện Mộc Hóa, nay là thị xã Kiến Tường phê duyệt ngày 22/10/2012, quy mô 01 trệt, 01 lầu, diện tích xây dựng 513,27 m2, tổng mức đầu tư là 5.734.498.000 đồng. Riêng công trình Đường cụm dân cư Cầu Dây đã được phê duyệt ngày 17/5/2013 trên cơ sở gộp lại từ các công trình: đường số 02 cụm dân cư Cầu Dây; đường số 01, đường số 3, đường số 13B, đường số 14 cụm dân cư Cầu Dây; đường số 4A, đường số 4B, đường số 5, đường số 12 và đường 13A cụm dân cư Cầu Dây, với tổng mức đầu tư là 11.623.433.303 đồng. Cả hai dự án này đều sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, đến nay đã thực hiện xong và quyết toán, chủ đầu tư là Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản (CTXDCB) thị xã Kiến Tường. 

Tại hai công trình này, công tác lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Và qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai sót.

Cụ thể, ngày 13/3/2013, UBND thị xã Kiến Tường đã ký Quyết định chỉ định thầu thi công số 881/QĐ-UBND về việc thi công xây dựng công trình Trường THCS Bình Tân và Quyết định chỉ định thầu thi công số 802/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 về việc thi công xây dựng đường số 4A, đường số 4B, đường số 5, đường số 12 và đường 13A cụm dân cư Cầu Dây trước khi có kết quả xét thầu. Theo Thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, việc phê duyệt quyết định chỉ định thầu trước khi có kết quả xét thầu như vậy là thực hiện chưa đúng quy trình chỉ định thầu được quy định tại Điều 41 của NĐ 85/NĐ-CP.

Chưa hết, ở công trình Trường THCS Bình Tân, gói thầu Tư vấn giám sát thi công và gói thầu Tư vấn đấu thầu (tự thực hiện), Ban QLDA các CTXDCB thị xã Kiến Tường với tư cách là chủ đầu tư, đã không đưa vào phần nội dung trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mà đưa vào phần không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu. Cơ quan thanh tra cho biết, điều này là chưa đúng so với quy định tại Điều 44 của NĐ 85/NĐ-CP nhưng vẫn được Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình UBND thị xã Kiến Tường phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Với những sai sót này, Thanh tra của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An kiến nghị, UBND thị xã Kiến Tường cần thực hiện đúng phân cấp trong đấu thầu về trách nhiệm của cấp quyết định đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 56 của NĐ 85/NĐ-CP (kết quả đấu thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư phê duyệt). Đặc biệt, đối với các gói thầu áp dụng hình thức tự thực hiện, phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu.

Riêng đối với Ban QLDA các CTXDCB thị xã Kiến Tường, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đề nghị, phải thực hiện đúng quy trình chỉ định thầu quy định tại Điều 41 của NĐ 85/NĐ-CP. Song song đó, nghiêm túc thực hiện đúng phân cấp trong đấu thầu về trách nhiệm của chủ đầu tư quy định tại Điều 61 của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị UBND thị xã Kiến Tường, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kiến Tường, Ban QLDA các CTXDCB thị xã Kiến Tường nghiêm túc rút kinh nghiệm với các hạn chế nêu trên.

Ngô Ngãi

Tin liên quan