Long An: Nhiều hồ sơ mời thầu nêu tiêu chí đánh giá không phù hợp

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Long An, năm 2014, trên địa bàn Tỉnh có tổng cộng 2.334 gói thầu được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Long An: Nhiều hồ sơ mời thầu  nêu tiêu chí đánh giá không phù hợp

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Long An, năm 2014, trên địa bàn Tỉnh có tổng cộng 2.334 gói thầu được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 2.706,215 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2.545,456 tỷ đồng. Qua đấu thầu, giá trúng thầu đã giảm giá so với dự toán giá gói thầu được duyệt là 160,199 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 5,9%. Trong đó, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rộng rãi (90 gói thầu) đạt 6,96% so với giá dự toán gói thầu được duyệt; chỉ định thầu là 4,7% so với giá dự toán gói thầu được duyệt.

 

Sở KH&ĐT Long An nhận định, các gói thầu đã được phân chia theo tính chất của từng công việc và khả năng thực hiện cũng như cân đối vốn. Hình thức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên, xu hướng chỉ định thầu các gói thầu vẫn còn nhiều, chủ yếu tập trung vào các gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ hơn 1 tỷ đồng, các gói thầu mua sắm đơn giản có giá trị nhỏ hơn 200 triệu đồng và các gói thầu xây lắp có giá trị nhỏ hơn 1 tỷ đồng.

 

IMG

Những hạn chế trong công tác đấu thầu năm 2014 của tỉnh Long An cũng được Sở KH&ĐT đưa ra. Trong đó, hạn chế đầu tiên được nhắc đến là tình hình phân cấp mạnh nhưng chưa có cơ chế về công tác báo cáo, nên các chủ đầu tư thường báo cáo chậm hoặc không báo cáo quá trình lựa chọn nhà thầu cũng như kết quả lựa chọn nhà thầu cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp, gây khó khăn trong công tác quản lý và điều hành ngân sách. Công tác lập, trình và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa được thực hiện đúng quy định; hồ sơ mời thầu vẫn còn nhiều bất cập, trong một số trường hợp do một vài chi tiết trong hồ sơ mời thầu do chủ đầu tư lập không chuẩn xác có thể dẫn đến phức tạp trong đánh giá hồ sơ dự thầu cũng là một hạn chế cần khắc phục trong công tác đấu thầu của tỉnh Long An. Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra về đấu thầu chưa được thực hiện nhiều, chỉ kiểm tra chủ yếu thông qua báo cáo, do hạn chế về nguồn nhân lực nên kiểm tra công tác đấu thầu chỉ mang tính thí điểm, lựa chọn ngẫu nhiên đơn vị và dự án để kiểm tra. Quá trình xử lý sau khi kiểm tra, thanh tra còn chừng mực. 

 

Những hạn chế này cũng được thể hiện trong kết quả thanh tra, kiểm tra của Sở KH&ĐT Long An. Trong năm 2014, Sở KH&ĐT Long An đã tiến hành 5 đợt thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng (trong đó có liên quan đến công tác đấu thầu) và 2 cuộc kiểm tra chuyên đề về công tác đấu thầu theo Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 4/1/2011 của Bộ KH&ĐT. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu được lồng ghép vào công tác thanh, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Tỉnh. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra về công tác đấu thầu cho thấy, lãnh đạo quản lý dự án các công trình có trình độ chuyên môn, cá nhân tham gia quản lý công tác đấu thầu có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản. Các gói thầu được kiểm tra hầu hết đều đã cơ bản  thực hiện đúng theo trình tự thủ tục quy định từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu thực hiện đầu tư của công tác quản lý đầu tư xây dựng và công tác đấu thầu. Hầu hết các gói thầu đều tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian trình, thẩm định, phê duyệt theo quy định. Việc phân chia gói thầu, lựa chọn hình thức đấu thầu, hình thức hợp đồng… cơ bản tuân thủ quy định. 

 

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra còn phát hiện một số sai sót trong công tác quản lý đấu thầu. Nhiều hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đưa ra các điều kiện, tiêu chí đánh giá chưa thực sự phù hợp như: tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm nhà thầu thi công; không có báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu trước khi ra quyết định phê duyệt; không có báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định. Ngoài ra, còn phát hiện một số chủ đầu tư, bên mời thầu vi phạm quy định về thời gian trong đấu thầu, như: thời gian lựa chọn nhà thầu vượt quá thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu vượt quá quy định; thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu của một số gói thầu đã hết hiệu lực nhưng không gia hạn… 

Việt Thắng

ngocthanh