Loại bỏ nhà thầu tư vấn, xây lắp yếu kém

(BĐT) - Mới đây Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có quyết định quy định tạm thời về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp và tổ chức tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ này quản lý.

Quyết định nêu rõ, đối với đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu thì không lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp được đánh giá ở mức “chưa đáp ứng yêu cầu” trong năm đánh giá gần nhất và nhà thầu xây lắp được đánh giá là “chưa đáp ứng yêu cầu” do có “vi phạm” phải chấm dứt hợp đồng theo thông tin công bố đột xuất của Bộ GTVT.

Bộ GTVT cũng yêu cầu, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm sẽ bị loại trong quá trình đánh giá sơ tuyển nếu nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh có lịch sử không hoàn thành hợp đồng trong vòng 3 năm trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp. Nếu Bên mời thầu phát hiện nhà thầu hoặc bất kỳ thành viên nào trong liên danh có hợp đồng không hoàn thành trong thời gian trên mà không kê khai thì được đánh giá là hành vi “gian lận” hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, sẽ bị loại và sẽ bị xử lý theo quy định.

Tuấn Dũng