Lấy ý kiến về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài

Lấy ý kiến về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 

 

Theo Dự thảo, Thông tư này áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam gồm: Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

 

Về nguyên tắc hoạt động của nhà thầu nước ngoài, dự thảo Thông tư quy định, nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

 

Nhà thầu không được xem xét cấp Giấy phép hoạt động xây dựng khi không sử dụng thầu phụ Việt Nam theo hồ sơ đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng trước đó; không thực hiện chế độ báo cáo từ 2 kỳ trở lên (theo quy định tại dự thảo Thông tư này) đối với các công việc nhận thầu theo giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp trước đó; vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về sử dụng lao động, an toàn lao động, nộp thuế, chất lượng công trình,... và đã bị xử phạt do vi phạm các quy định này từ 2 lần trở lên. 

 

Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về nhiều nội dung liên quan đến cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, như hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng; quy trình cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng; thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng; các trường hợp bị thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng;…

V. Thắng

ngocthanh