Lào Cai sẽ đấu thầu dự án sử dụng đất hơn 780 tỷ đồng tại Sa Pa

(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Mường Hoa, Sa Pa có tổng mức đầu tư khoảng 782 tỷ đồng.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất được UBND Tỉnh phê duyệt Danh mục dự án vào ngày 11/1/2018 và Sở KH&ĐT công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 18/1/2018.

Trong tổng số 782 tỷ đồng, chi phí bồi thường, chi phí đầu tư công trình hạ tầng xã hội là 689 tỷ đồng, còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật.     

Minh Thư