Lào Cai: Công tác đấu thầu ngày càng được chú trọng

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2014, để phổ biến các quy định mới về đấu thầu, UBND Tỉnh đã trực tiếp tổ chức 1 hội nghị hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
Lào Cai: Công tác đấu thầu ngày càng được chú trọng

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2014, để phổ biến các quy định mới về đấu thầu, UBND Tỉnh đã trực tiếp tổ chức 1 hội nghị hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 vào tháng 7/2014 với trên 1.000 người tham dự. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Tỉnh cũng liên tục mở hội nghị, lớp tập huấn cho cán bộ tham gia. Ước tính có trên 100 hội nghị, lớp tập huấn đã diễn ra trong 6 tháng cuối năm 2014.

 

UBND tỉnh Lào Cai đánh giá, trong năm qua, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh đã đạt được kết quả tương đối tốt, thông qua đấu thầu đã lựa chọn được các nhà thầu thi công công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiết kiệm được kinh phí đầu tư cho ngân sách; công tác đấu thầu ngày càng được coi trọng, tổ chức một cách bài bản, bảo đảm chất lượng… 

IMG

Qua đấu thầu, các dự án sử dụng vốn nhà nước cho đầu tư phát triển tại Lào Cai đã giảm được 90,456 tỷ đồng (tương đương 4%); trong đó, đấu thầu rộng rãi là hình thức đạt tỷ lệ tiết kiệm cao nhất

Ảnh: LTT

Về kết quả lựa chọn nhà thầu, đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển, trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thông qua nhiều hình thức để lựa chọn nhà thầu thực hiện 1.740 gói thầu. Tổng giá gói thầu được phê duyệt là hơn 2.249 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu là hơn 2.159 tỷ đồng. Qua công tác lựa chọn nhà thầu đã giảm được 90,456 tỷ đồng (tương đương với tỷ lệ 4%). Trong đó, đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu đưa đến tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu cao nhất. 

 

Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước mua sắm tài sản, trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã triển khai 295 gói thầu. Tổng giá gói thầu được phê duyệt là 231,25 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 224,15 tỷ đồng, chênh lệch 7,1 tỷ đồng. 

 

Năm 2014, Tỉnh đã thụ lý 1 đơn kiến nghị của Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam về việc giải quyết thắc mắc của nhà thầu tham dự thầu đối với gói thầu xây lắp do Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai làm chủ đầu tư. Tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ thanh tra liên ngành, thanh tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thông qua kết quả thanh tra đã tiến hành xử phạt hành chính Chủ đầu tư vì không lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực thực hiện, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu và cho tổ chức lựa chọn nhà thầu lại theo quy định.

 Nguyệt Minh

ngocthanh