Ký hợp đồng gói thầu thuộc Dự án Phát triển hạ tầng KCNC Hòa Lạc

(BĐT) - Liên danh nhà thầu Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Tổng công ty 36 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn vừa ký hợp đồng Gói thầu CP-1B: Bảo vệ hồ Tân Xã và cải tạo suối Dứa Gai thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Công trình Bảo vệ hồ Tân Xã và cải tạo suối Dứa Gai sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản, bao gồm thi công đường vành đai bảo vệ hồ; công trình thoát nước mưa; công trình điều tiết nước; san nền, đào đắp bờ kênh, bảo vệ mái dốc và chống xói… Công trình là một trong những hạng mục quan trọng của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thay mặt Liên danh nhà thầu, ông Trần Đăng Tú, Tổng giám đốc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng cam kết sẽ tích cực, chủ động phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý công trình đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án; tập trung nhân lực, trang thiết bị máy móc để chuẩn bị khởi công và tổ chức thi công đúng kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng thi công công trình.            

Hải Bình