Kiểm tra công tác đào tạo đấu thầu tại Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có thông báo kế hoạch kiểm tra chi tiết công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại 6 cơ sở đào tạo
Kiểm tra công tác đào tạo đấu thầu tại Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có thông báo kế hoạch kiểm tra chi tiết công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại 6 cơ sở đào tạo trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm: Công ty TNHH Đào tạo và Chuyển giao công nghệ quản lý Việt Nam; Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế; Viện Đào tạo và Phát triển quản lý; Công ty CP Pro Phương Nam; Viện Phát triển quốc tế học; Công ty CP Giáo dục Việt Nam.

Thời gian kiểm tra là khoảng 6 tuần, từ ngày 9/11/2015 đến ngày 11/12/2015.

Mục đích của cuộc kiểm tra là nhằm kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại 6 cơ sở đào tạo trên địa bàn TP. Hà Nội trong các năm 2013, 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

Đoàn kiểm tra của Bộ KH&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra về điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; sử dụng giảng viên đấu thầu; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; tài liệu giảng dạy của khóa học; tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Trần Nam

ngocthanh