Kiểm tra 6 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1544/QĐ-BKHĐT về việc kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Kiểm tra 6 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1544/QĐ-BKHĐT về việc kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại một số cơ sở đào tạo trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra lần này sẽ tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Đào tạo và chuyển giao công nghệ quản lý Việt Nam; Công ty CP Đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế - EDUPRO; Viện Đào tạo và Phát triển quản lý trực thuộc Công ty CP Sở hữu trí tuệ DAVILAW; Công ty CP Pro Phương Nam; Viện Phát triển quốc tế học; Công ty CP Giáo dục Việt Nam.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có 7 thành viên, do ông Nguyễn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại các cơ sở này là từ ngày 9 - 13/11/2015.

Về tổ chức thực hiện kiểm tra, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu được giao chỉ đạo Đoàn kiểm tra trong quá trình tiến hành kiểm tra tại cơ sở. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại một số cơ sở đào tạo trên địa bàn TP. Hà Nội theo kế hoạch kiểm tra chi tiết, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra theo quy định. 

Trần Nam

ngocthanh