Khớp giá hy hữu trong lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Bình Định vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định.

Theo đó, doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hồng Châu trúng thầu gói Thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông, thủy lợi thuộc công trình Bến cá Tân Phụng với giá trao hợp đồng là 4.550,838 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín trúng thầu gói Thi công xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Bến cá Tân Phụng với giá trao hợp đồng là 6.405,845 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý của 2 gói thầu này là việc khớp giá giữa giá trao hợp đồng với giá chào thầu. Các chuyên gia cho rằng, đối với gói thầu thi công, việc khớp giá này là rất hy hữu.       

Bích Thảo