Không mua được HSMT vì người bán bận việc gia đình

(BĐT) - Trong 2 ngày (7 và 8/8/2017), có ít nhất 2 nhà thầu đã có mặt tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề nông thôn xã Liên Hà, Liên Trung (huyện Đan Phượng, Hà Nội) để mua hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 8: Xây dựng hệ thống điện (chiếu sáng và cấp điện) và thiết bị điện, nhưng vẫn không mua được. 
Nhà thầu đặt nghi vấn về việc bên mời thầu có hành vi hạn chế nhà thầu mua HSMT Gói thầu Xây dựng hệ thống điện (chiếu sáng và cấp điện) và thiết bị điện. Ảnh: Lê Tiên
Nhà thầu đặt nghi vấn về việc bên mời thầu có hành vi hạn chế nhà thầu mua HSMT Gói thầu Xây dựng hệ thống điện (chiếu sáng và cấp điện) và thiết bị điện. Ảnh: Lê Tiên

Cán bộ của Ban cho biết, người bán HSMT nghỉ đột xuất mà không rõ lý do.

HSMT gói thầu nêu trên bắt đầu phát hành vào ngày 5/8/2017. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Nhà thầu phản ánh cho biết, trong cả ngày 7/8, cán bộ của Nhà thầu đã túc trực tại địa chỉ của Bên mời thầu để mua HSMT nhưng không mua được. Tới chiều ngày 8/8, cán bộ của Nhà thầu cùng với đại diện của một nhà thầu khác đã lập Biên bản xác nhận về việc không mua được HSMT. Trong Biên bản nêu rõ việc không thể gặp được cũng như không liên lạc được với người chịu trách nhiệm phát hành HSMT.

Bức xúc về việc không mua được HSMT, cán bộ của Nhà thầu phản ánh đặt nghi vấn về việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề nông thôn xã Liên Hà, Liên Trung có hành vi hạn chế nhà thầu tiếp cận HSMT.

Sau khi nhận được phản ánh của nhà thầu, chiều ngày 9/8, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với cán bộ phụ trách công tác phát hành HSMT (tên Nguyễn Thị Luyến). Trao đổi với phóng viên, bà Luyến cho biết, Ban phân công cho một mình bà phụ trách bán HSMT gói thầu này. Do gia đình có người ốm phải vào viện (ngày 7/8) nên bà đã nghỉ làm (đồng thời với việc không bán HSMT) trong 2 ngày 7 và 8/8.

Về việc Bên mời thầu có sắp xếp người thay thế để bán HSMT cho nhà thầu theo đúng thời gian đã thông báo rộng rãi hay không, bà Luyến cho biết, vào cuối giờ chiều ngày 7/8, bà có đến Ban để bán HSMT và đã bán hết số hồ sơ đang có. Theo yêu cầu của Ban, tới chiều ngày 9/8, đơn vị tư vấn lập HSMT mới chuyển thêm HSMT tới Ban. “Ngày 8/8, tôi vẫn nghỉ làm để chăm sóc người ốm. Khi đó, Ban cũng đang hết HSMT, đơn vị tư vấn chưa chuyển hồ sơ đến” –  bà Luyến phân trần.

Cán bộ của Bên mời thầu cho biết, tính tới chiều ngày 9/8, đã bán được 6 bộ hồ sơ cho các nhà thầu quan tâm.

Theo tìm hiểu, từ giữa tháng 6/2017 đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề nông thôn xã Liên Hà, Liên Trung đã thông báo mời thầu 6 gói thầu thuộc cùng Dự án Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Các gói thầu do Ban mời thầu liên quan đến xây lắp phần san nền, kè chắn đất, đường giao thông, cấp thoát nước, hào kỹ thuật, nhà điều hành trung tâm, trạm xử lý nước thải và thiết bị trạm xử lý nước thải; tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu; xây dựng hệ thống điện (cấp điện và chiếu sáng) và thiết bị điện… Tổng giá trị của 6 gói thầu trên lên tới 166,912 tỷ đồng.

Trần Kiên