Không chỉ định thầu sửa chữa nhà 7 gian Khu du lịch Mẫu Sơn

(BĐT) - Liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án Sửa chữa nhà 7 gian Khu du lịch Mẫu Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chỉ đạo về nội dung này.

Tại công văn này, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã xem xét Công văn của Sở VHTT&DL về việc bố trí vốn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công Dự án. Tuy nhiên, UBND Tỉnh không đồng ý với đề xuất lựa chọn nhà thầu thi công dự án này bằng hình thức chỉ định thầu. UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở VHTT&DL khẩn trương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo Sở KH&ĐT thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trước đó, xét đề nghị của Sở VHTT&DL về việc xin chủ trương sửa chữa nhà 7 gian thuộc Khu du lịch Mẫu Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, cân đối nguồn vốn để thực hiện, hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục ngay một số hư hỏng tại công trình này.

Khánh Chi