Khi nhà thầu không cam chịu

(BĐT) - Thông qua kết quả giải quyết kiến nghị và kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu của tỉnh Bến Tre vừa qua cho thấy có việc thiếu nghiêm chỉnh trong chấp hành quy định của pháp luật về đấu thầu và sai sót bắt nguồn từ lỗi chủ quan của chủ đầu tư/bên mời thầu trên địa bàn Tỉnh.
Sở KH&ĐT Bến Tre cho biết, một số chủ đầu tư trên địa bàn chưa tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu. Ảnh: Nhã Chi
Sở KH&ĐT Bến Tre cho biết, một số chủ đầu tư trên địa bàn chưa tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu. Ảnh: Nhã Chi

Nhà thầu kiến nghị có cơ sở

Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre cho biết, năm 2015, Sở nhận được 2 kiến nghị trong đấu thầu. Kết quả giải quyết kiến nghị đã cho thấy, cả 2 kiến nghị của nhà thầu đều có cơ sở và đều bắt nguồn từ những sai sót của chủ đầu tư/bên mời thầu.

Kiến nghị thứ nhất là của Công ty TNHH MTV Duyên Hải (chi nhánh miền Nam) ngày 2/11/2015 về việc xem xét lại kết quả trúng thầu gói thầu số 02 thuộc Đường xã Tân Thành Bình – Định Thủy, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Sở KH&ĐT Bến Tre đã thành lập Hội đồng tư vấn để giải quyết kiến nghị và báo cáo kết quả làm việc về UBND Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kết quả giải quyết kiến nghị này là UBND tỉnh Bến Tre đã phê duyệt không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư – UBND huyện Mỏ Cày Bắc đối với gói thầu số 2 nêu trên. UBND tỉnh Bến Tre cũng đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 chưa đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Kiến nghị thứ 2 là của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Thanh Lâm (ngày 9/12/2015) liên quan tới gói thầu Mua sắm trang thiết bị văn phòng Sở KH&CN tỉnh Bến Tre. Sở KH&ĐT Bến Tre cho biết, theo quy định tại Điều 92 Luật Đấu thầu 2013, thời hiệu xử lý kiến nghị trong đấu thầu đối với gói thầu Mua sắm trang thiết bị nói trên đã hết nhưng với góc độ cơ quan chuyên môn quản lý về đấu thầu của Tỉnh, Sở KH&ĐT đã tiếp nhận, đề xuất cách xử lý kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đơn kiến nghị của nhà thầu, và kết quả giải quyết kiến nghị nêu trên là bài học có sức răn đe đối với những cá nhân/tổ chức chưa nghiêm túc trong việc thực thi pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, tại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 12/1/2016, UBND tỉnh Bến Tre đã tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định và các văn bản của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre - chủ đầu tư/bên mời thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị nêu trên do không phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu. UBND tỉnh Bến Tre cũng chỉ đạo Sở KH&CN tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành và tự chịu trách nhiệm bồi thường các chi phí phát sinh (nếu có) cho các bên liên quan trong quá trình tham gia dự thầu theo đúng quy định.

Sai sót do lỗi chủ quan của chủ đầu tư/bên mời thầu

Sở KH&ĐT Bến Tre cho biết, trong năm 2015, thông qua việc thanh tra, kiểm tra một số nội dung, gói thầu/dự án có liên quan về đấu thầu tại một số đơn vị trên địa bàn Bến Tre như huyện Ba Tri, huyện Giồng Tôm, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Châu Thành… đã phát hiện ra một số sai sót do lỗi chủ quan của chủ đầu tư/bên mời thầu. Cụ thể là việc chủ đầu tư thực hiện báo cáo đấu thầu định kỳ hàng năm còn sơ sài, số liệu chưa thống nhất; thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp chỉ định thầu còn sơ sài, chưa đầy đủ thông tin, nội dung theo mẫu quy định; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu vượt quá thời gian quy định; chưa thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư/bên mời thầu chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc áp dụng phương pháp lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP đối với gói thầu xây lắp quy mô lớn. Đối với những nội dung chưa rõ trong hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư/bên mời thầu chưa yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ hồ sơ theo quy định. Một số gói thầu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư như tư vấn khảo sát địa hình; sản xuất, cắm mốc và lập dự án đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư không thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định... Ngoài ra còn có tình trạng chủ đầu tư phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Phan Ngọc