Khẩn trương báo cáo công tác đấu thầu

(BĐT) - Chỉ còn một tuần nữa là đến thời hạn cuối gửi Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), song tính đến hết ngày 8/2/2017 mới chỉ có rất ít địa phương, đơn vị nằm trong diện phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu gửi báo cáo về Bộ.
Một số bộ, ngành, địa phương cho biết, không ít chủ đầu tư còn chưa thực sự nghiêm túc trong thực hiện báo cáo công tác đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên
Một số bộ, ngành, địa phương cho biết, không ít chủ đầu tư còn chưa thực sự nghiêm túc trong thực hiện báo cáo công tác đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu chậm báo cáo

Ngày 27/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 10702/BKHĐT-QLĐT (VB10702) đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016. Đây là động thái nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm vừa qua, xác định những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.

Văn bản của Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Bộ trước ngày 16/02/2017 để kịp tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu, đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ theo quy định, nên Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hợp tác chặt chẽ để gửi báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc chậm trễ (nếu có).

Báo cáo bao gồm các nội dung như: Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016; Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn; Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; Tình hình phân cấp trong đấu thầu; Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu...

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 dựa trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016, nêu các kiến nghị, đề xuất và kế hoạch thực hiện cho năm 2017 để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện hoạt động đấu thầu.

Khẩn trương đôn đốc báo cáo

Dù Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ trách nhiệm báo cáo công tác đấu thầu của các tổ chức, cá nhân liên quan, song theo Bộ KH&ĐT, công tác này chưa được thực hiện nghiêm túc tại một số bộ, ngành, địa phương.

Đơn cử như trong năm vừa qua, mặc dù hạn cuối cùng các đơn vị gửi báo cáo công tác đấu thầu năm 2015 là trước ngày 3/2/2016, song đến ngày 7/3/2016 vẫn có 16 đơn vị chưa gửi báo cáo bằng văn bản và trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 30 đơn vị có gửi văn bản nhưng chưa gửi số liệu trên Hệ thống. Thậm chí, đến ngày 15/5/2016, vẫn có đơn vị không thực hiện theo đúng yêu cầu như Bộ Xây dựng (không gửi văn bản báo cáo cũng như số liệu lên Hệ thống) và Ủy ban Dân tộc (không gửi số liệu lên Hệ thống). Một số bộ, ngành, địa phương cho biết, không ít chủ đầu tư còn chưa thực sự nghiêm túc trong công tác này, số lượng báo cáo chưa đầy đủ, nội dung còn mang tính hình thức… làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ báo cáo chung của bộ, ngành, địa phương.

Về báo cáo công tác đấu thầu năm 2016, theo thông tin từ Bộ KH&ĐT, hiện Bộ mới chỉ nhận được rất ít báo cáo từ các địa phương, đơn vị. Hiện một số địa phương, đơn vị đã và đang đôn đốc triển khai thực hiện báo cáo theo hướng dẫn tại VB10702.

Chẳng hạn, Sở KH&ĐT TP.HCM đã có Công văn khẩn số 46/SKHĐT-TH ngày 3/1/2017 đề nghị các sở, ban ngành, các UBND quận - huyện, các tổng công ty và công ty trực thuộc Thành phố khẩn trương gửi báo cáo thực hiện công tác đấu thầu của các đơn vị này về Sở trước ngày 20/1/2017 để kịp tổng hợp, báo cáo Bộ KH&ĐT.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Bùi Thị Thu Hoa, Sở đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo đúng thời hạn. “Trường hợp báo cáo chậm tiến độ, hoặc nội dung không đầy đủ, cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố”, Sở KH&ĐT TP.HCM khẳng định.

Còn theo Giám đốc Sở KH&ĐT Đà Nẵng Trần Văn Sơn, triển khai thực hiện VB10702, ngày 6/1/2017 Sở KH&ĐT Đà Nẵng đã có Văn bản số 30/SKHĐT-TĐGSĐT đề nghị  các sở, ban, ngành; các chủ đầu tư; các đơn vị điều hành dự án đánh giá tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016, gửi báo cáo về Sở trước ngày 16/01/2017 để Sở tổng hợp, trình UBND Thành phố báo cáo Bộ KKH&ĐT đúng thời gian quy định.

Hoàng Liên