Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cầu vượt đường sắt tại Thanh Hoá

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với QL1, tỉnh Thanh Hóa.
Đoạn Quốc lộ 1 qua thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoạn Quốc lộ 1 qua thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ĐTXD cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với QL1, tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

Tên gói thầu Giá gói thầu (triệu đồng) Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát và thiết kế BVTC, cắm cọc GPMB và mốc lộ giới. 5.802,50 Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý II/2016 Phần KS, cắm cọc GPMB và mốc lộ giới: Theo đơn giá cố định; Phần thiết kế BVTC: Trọn gói . 02 tháng
Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế BVTC. 121,00 Chỉ định thầu rút gọn Quý II/2016 Trọn gói 15 ngày
Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm tra dự toán. 89,00 Chỉ định thầu rút gọn Quý II/2016 Trọn gói 15 ngày
Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình, đảm bảo giao thông và hoàn trả hạ tầng (nếu có). 152.278,81 Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý II/2016 Theo đơn giá điều chỉnh 12 tháng
Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. 1.828,00 Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý II/2016 Trọn gói Theo tiến độ gói thầu xây lắp
Gói thầu số 9: Rà phá bom, mìn, vật nổ. 100,00 Chỉ định thầu rút gọn Quý II/2016 Theo đơn giá cố định 01 tháng
Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. 1.148,00 Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý III/2017 Trọn gói 03 tháng
Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình. 1.091,00 Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý II/2016 Trọn gói Theo tiến độ gói thầu xây lắp+ thời gian bảo hành
Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác. 50,00 Chỉ định thầu rút gọn Quý III/2017 Trọn gói 01 tháng

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn Trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo các chỉ đạo tại Văn bản số 979/TTg-KTN ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 77/VPCP-KTN ngày 06/01/2016 của Văn phòng Chính phủ và có tiết kiệm 5% giá dự toán theo cơ chế triển khai dự án.

- Giá các gói thầu là tạm tính, xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt của Dự án, đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm chi phí dự phòng. Ban Quản lý dự án An toàn giao thông chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục phê duyệt dự toán theo quy định, trong đó xác định cụ thể các khoản thuế, dự phòng làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng đảm bảo không làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt.

Theo Anh Minh
Đầu tư