Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: sửa chữa đường sắt các đoạn Km43 - Km46, Km51+800 đến Km53 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nám vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: sửa chữa đường sắt các đoạn Km43 - Km46, Km51+800 đến Km53 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, cụ thể như sau.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai - ảnh 1

 

 

Theo Anh Minh
Đầu tư