Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường Phạm Văn Bạch

(BĐT) - Từ quý IV/2016 đến quý III/2018, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp và mở rộng đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình -quận Gò Vấp, TP.HCM.

Cụ thể, Gói thầu số 1a: Phần nhánh 2 phía quận Tân Bình từ mố A cầu bản đến đường Huỳnh Văn Nghệ và nhánh 4, 5 có giá gói thầu là 26,422 tỷ đồng, dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2016.

Gói thầu số 1: Phần nhánh 2 phía quận Tân Bình, từ đường Trường Chinh đến Mố A cầu bản và nhánh 3 có giá gói thầu là 48,275 tỷ đồng. Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II/2017.

Gói thầu số 4a: Chiếu sáng nhánh 2 đoạn qua quận Tân Bình, từ đường Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ và nhánh 3, 4, 5 có giá gói thầu là 3,616 tỷ đồng. Việc lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra trong quý III/2017.

Gói thầu số 5b: Phần cây xanh nhánh 2 phía quận Tân Bình, từ đường Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ và nhánh 5có giá gói thầu là 1,126 tỷ đồng. Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III/2017.

Gói thầu tư vấn 4: Kiểm toán công trình có giá gói thầu là 853,518 triệu đồng. Việc lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra trong quý III/2018.

Được biết, các gói thầu nêu trên đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển trong nước. Trong đó, các gói thầu số 1a, số 1 và Gói thầu tư vấn 4 áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Còn Gói thầu số 4a và số 5b áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.            

Hải Bình