Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (9-11-2015)

Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 5/11, có 18 thông báo KHLCNT không hợp lệ, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội cho dự án "Xây dựng tuyến đường dây 110kV
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (9-11-2015)

Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 5/11, có 18 thông báo KHLCNT không hợp lệ, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội cho dự án "Xây dựng tuyến đường dây 110kV mạch 2 Đông Anh - Vân Trì đoạn qua khu đất quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đông Anh - Hà Nội" và Thông báo KHLCNT của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 5 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone  cho dự án "Thuê dịch vụ thường xuyên tại văn phòng Công ty" đều không nêu nội dung các gói thầu.

 

Trong thông báo KHLCNT của Công an tỉnh Bắc Giang cho dự án "Cơ sở làm việc Công an huyện Hiệp Hòa thuộc Công an tỉnh Bắc Giang" không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu (trừ gói thầu tư vấn số 4 và số 5).

 

Trong thông báo KHLCNT của UBND xã Mỹ Hà (TP. Hà Nội) cho dự án "Đường bê tông nội đồng Cổ Rùa Ao Vang", KHLCNT của UBND xã Phú Điền (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho dự án "Sửa chữa UBND xã Phú Điền" đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa theo tổng số ngày thực hiện như 15 ngày, 20 ngày hay 45 ngày.

 

Trong thông báo KHLCNT của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội cho dự án "Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội", KHLCNT của Ban Quản lý dự án huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho dự án "Trường Trung học cơ sở Tràm Chim", KHLCNT của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) cho dự án "Cống kênh 7" đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, xây lắp và mua sắm là năm 2015.

 

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các thông báo KHLCNT đã được phê duyệt cách đây vài tháng, thậm chí từ năm 2013 nhưng đến ngày 5/11/2015 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của UBND huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) cho dự án "Trường Mầm non Hồng Kỳ (phân hiệu 2)" được phê duyệt tại Văn bản số 6440 ngày  25/10/2013; Thông báo KHLCNT của Ban QLDA Khu vực chuyên ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai cho dự án "Cải tạo, xây dựng mới Trường THPT Long Thành" được phê duyệt tại Văn bản số 832/QĐ-UBND ngày 8/4/2015; Thông báo KHLCNT của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho dự án "Hoạt động nâng cao chất lượng nước hộ gia đình khu vực nông thôn Việt Nam" được phê duyệt tại Văn bản số 3035/QĐ-BNN-TC ngày 30/7/2015; Thông báo KHLCNT của Công ty Điện lực Chợ Lớn (TP.HCM) cho dự án "Xây dựng mới trạm ngắt Thánh Đường và các lộ ra" được phê duyệt tại Văn bản số 2129/QĐ-PCCL ngày 5/8/2015; Thông báo KHLCNT của Phòng QLĐT huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) cho dự án "Sửa chữa Trụ sở UBND huyện năm 2015" được phê duyệt tại Văn bản số 2398 ngày 12/8/2015; Thông báo KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình (TP.HCM) cho dự án "Xây dựng mới Trường Mầm non 4 (Phân hiệu 1)" được phê duyệt tại Văn bản số 149/QĐ - UBND ngày 19/8/2015; Thông báo KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho dự án "Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)" được phê duyệt tại Văn bản số 3065/QĐ-UBND ngày 7/9/2015; Thông báo KHLCNT của UBND huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) cho dự án "Xây dựng phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của bản Huổi Thanh 1 và bản Chuyên Gia 3 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên" được phê duyệt tại Văn bản số 860/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 và cho dự án "Xây dựng phương án bố trí ổn định dân cư bản Huổi Thanh 1 và bản Chuyên Gia 3 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé ỉnh Điện Biên" được phê duyệt tại Văn bản số 860/QĐ-UBND ngày 16/9/2015.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm.

 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

 

ngocthanh