Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (8-9-2015)

Trong số những kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (8-9-2015)

Trong số những kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) trong các ngày 04, 05 và 06/9, có 01 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ. 

 

Cụ thể, trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH Truyền hình cáp SAIGONTOURIST cho dự án “Tổng hợp TSCĐ-CCDC phục vụ bảo hành bảo trì năm 2015” không nêu hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của gói thầu “Đầu tư máy phát điện, UPS phục vụ bảo hành bảo trì năm 2015”, gói thầu “Đầu tư máy đo OTDR, máy hàn quang phục vụ bảo hành bảo trì năm 2015” và gói thầu “Đầu tư máy đo RF, máy phát tín hiệu phục vụ bảo hành bảo trì năm 2015”. Ngoài ra, thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu này nêu thời gian lựa chọn nhà thầu của các gói thầu đều là tháng 6/2015. 

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án “Tổng hợp TSCĐ-CCDC phục vụ bảo hành bảo trì năm 2015” được Công ty TNHH Truyền hình cáp SAIGONTOURIST phê duyệt tại Văn bản số 260/QĐ-SCTV ngày 15/5/2015. Tuy nhiên, đến ngày 05/9 đơn vị mới tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Công ty TNHH Truyền hình cáp SAIGONTOURIST cần biết, theo Khoản 4 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế. 

Theo Khoản 5 và Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm; thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

 

Về thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

Ban biên tập

ngocthanh