Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (7-9-2015)

Trong số những kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 03/9, có 06 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (7-9-2015)

Trong số những kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 03/9, có 06 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ.

 

Cụ thể, trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn I năm 2015” không nêu nội dung của các gói thầu.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh cho gói thầu “Thiết kế và in đặc san đối ngoại bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung năm 2015” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu là “Tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hành HSMT”. Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho dự án “Trường Tiểu học Phú Thuận A1 (điểm phụ)” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và gói thầu bảo hiểm là năm 2015.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của gói thầu tư vấn trong dự án “Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TP. Hà Nội) cho dự án “Đầu tư chuẩn đo lường Quốc gia giai đoạn 2015-2016” nêu thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu tư vấn là “Từ quý IV/2015-2017” và gói thầu mua sắm hàng hóa là “Quý III/2015-III/2016”.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án “Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Quang Trung (Đoạn từ ngã 6 Gò Vấp đến ngã 4 Quang Trung - Thống Nhất) năm 2015” của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Gò Vấp (TP.HCM) nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 3 và gói thầu bảo hiểm số 4 là “Khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6 năm”.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 5 và Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm; thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

Ban biên tập

 

 

 

 

 

ngocthanh