Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (17-9-15)

Trong số những thông báo KHLCNT gửi đến Báo Đấu thầu ngày 15/9, có 04 thông báo KHLCNT không hợp lệ không được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). Cụ thể, Thông báo KHLCNT của UBND thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (17-9-15)

Trong số những thông báo KHLCNT gửi đến Báo Đấu thầu ngày 15/9, có 04 thông báo KHLCNT không hợp lệ không được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). Cụ thể, Thông báo KHLCNT của UBND thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho dự án “Trường Mầm non 8 tháng 3 - Thị xã Cai Lậy (giai đoạn 1)” được phê duyệt tại Văn bản số 1483/QĐ-UBND ngày 15/06/2015; Thông báo KHLCNT của Ban Điều phối dự án quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến BĐKH tại tỉnh Bình Thuận cho dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại tỉnh Bình Thuận” được phê duyệt tại Văn bản số 1805/QĐ-UBND ngày 15/07/2015; Thông báo KHLCNT của UBND phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho dự án “Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng phường Phú Diễn” được phê duyệt tại Văn bản số 316/QĐ-UBND ngày 29/06/2015. Tuy nhiên, đến ngày 15/9/2015 các thông báo KHLCNT này mới được gửi đến Báo Đấu thầu.

 

Trong thông báo KHLCNT của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV (quận 1, TP.HCM) cho dự án “Cao ốc SGCC - Bình Quới 1” không nêu phương thức đấu thầu và thời gian thực hiện hợp đồng.

 

Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 15/9, có 10 thông báo KHLCNT không hợp lệ, cụ thể là:

 

Trong các thông báo KHLCNT của Ban Quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) cho dự án “Kiên cố hóa kênh mương Ngang đến Bầu Ghộ (tưới 150ha), xã Phương Hải”, cho dự án “Kiên cố hóa kênh mương từ bệnh viện huyện ra Đầm Nại, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải” và cho dự án “Nâng cấp đường giao thông từ Tân An đi Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là năm 2015.

 

Trong thông báo KHLCNT của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho dự án “Xây dựng nhà làm việc Đội Thuế liên phường số 3 Tân Biên thuộc Chi cục Thuế thành phố Biên Hòa” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 là 10 ngày, gói số 2, 6 là 90 ngày, gói số 3 là 45 ngày, gói số 4, 8 là từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, gói số 5 là 05 ngày/01 lần thẩm tra và gói số 7 là 20 ngày.

 

Trong thông báo KHLCNT của Công ty Điện lực Bình Thuận cho dự án “Đặt in một số biểu mẫu kinh doanh để niêm yết tại các điểm giao dịch khách hàng” và KHLCNT của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (tỉnh Hải Dương) cho dự án “Phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên năm 2015” đều không nêu nội dung các gói thầu.

 

Thời hạn các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không đúng quy định: Có các thông báo KHLCNT đã được phê duyệt cách đây vài tháng, thậm chí từ năm 2014, nhưng đến ngày 15/9/2015 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là:

 

Thông báo KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho dự án “Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú” được phê duyệt tại Văn bản số 1929/QĐ-UBND ngày 27/06/2014; Thông báo KHLCNT của Công ty TNHH MTV Cấp nước nông thôn Tiền Giang cho dự án “Trạm cấp nước Long Trung” được phê duyệt tại Văn bản số 215/QĐ-CNNT ngày 13/07/2015; Thông báo KHLCNT của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP cho dự án “Đầu tư hệ thống quản lý phân phối giá cước mới của Vietnam Airlines” được phê duyệt tại Văn bản số 498/QĐ-TCTHK-ĐTMS ngày 15/05/2015; Thông báo KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên cho dự án “Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 269 (đoạn Km2 - Km27+300), tỉnh Thái Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 1642/QĐ-UBND ngày 06/07/2015.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm; thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải, theo Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp, bên mời thầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ban biên tập

 

 

 

 

ngocthanh