Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (15-9-15)

Trong số những thông báo KHLCNT gửi đến Báo Đấu thầu ngày 11/9, có 01 thông báo KHLCNT không hợp lệ không được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). Cụ thể, trong thông báo KHLCNT cho dự án “Đường hẻm tổ 4, 5 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (15-9-15)

Trong số những thông báo KHLCNT gửi đến Báo Đấu thầu ngày 11/9, có 01 thông báo KHLCNT không hợp lệ không được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). Cụ thể, trong thông báo KHLCNT cho dự án “Đường hẻm tổ 4, 5 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” của UBND phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt ngày 17/6/2015, tại Văn bản số 3277/QĐ-UBND, tuy nhiên đến ngày 11/9/2015 mới được gửi đến Báo Đấu thầu.

 

Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) các ngày 11, 12 và 13/9, có 11 thông báo KHLCNT không hợp lệ, cụ thể là:

 

Trong thông báo KHLCNT cho dự án “Khu thể thao xã Tân Thuận”, UBND xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là năm 2015.

 

Thời hạn các đơn vị đăng tải KHLCNT lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không đúng quy định. Có các thông báo KHLCNT đã được phê duyệt cách đây vài tháng, thậm chí từ năm 2011, 2012 và 2014, nhưng đến ngày 10/9/2015 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là:

 

Thông báo KHLCNT của Ban QLDA Xây dựng huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho dự án “Đường nối từ UBND xã Đông Thới đến trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Khánh Tư” được phê duyệt tại Văn bản số 4145/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; Thông báo KHLCNT của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia cho dự án “Trung tâm vũ trụ Việt Nam” được phê duyệt tại Văn bản số 1731/QĐ-KHCNVN ngày 21/12/2011; Thông báo KHLCNT của Công ty Điện lực Mỹ Đức cho dự án “Lắp bổ sung tụ bù trung thế năm 2015” được phê duyệt tại Văn bản số 185/QĐ-PCMĐ ngày 30/6/2015; Thông báo KHLCNT của UBND huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho dự án “Nâng cấp hạ tầng thủy lợi huyện Hải Hậu” được phê duyệt tại Văn bản số 1522/QĐ-UBND ngày 03/9/2014; Thông báo KHLCNT của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho dự án “Xây dựng tiềm lực về thu thập, xử lý, chế tác, giám định và bảo quản mẫu vật” được phê duyệt tại Văn bản số 1563/QĐ-KHCNVN ngày 23/6/2011; Thông báo KHLCNT của Kho bạc Nhà nước TP.HCM cho dự án “Đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Bình Tân, TP.HCM” được phê duyệt tại Văn bản số 400/QĐ-KBNN ngày 26/5/2014; Thông báo KHLCNT của Công an tỉnh Tiền Giang cho dự án “Cơ sở làm việc Công an thị xã Gò Công thuộc Công an tỉnh Tiền Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 6051/QĐ-H41-H45 ngày 22/10/2012; Thông báo KHLCNT của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai cho dự án “ Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế tại phường Tam Hòa - TP. Biên Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 2036/QĐ-UBND ngày 20/7/2015.

 

Trong thông báo KHLCNT của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh cho gói thầu “Thiết kế và in đặc san đối ngoại bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung năm 2015” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu là tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hành HSMT và thời gian thực hiện hợp đồng là trong năm 2015.

 

Trong thông báo KHLCNT của Công ty TNHH MTV Traphacosapa cho dự án “Nhà máy sản xuất, chế biến, kinh doanh dược liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng tại lô F5, khu công nghiệp Đông Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai” không nêu nội dung các gói thầu.

 

Trong thông báo KHLCNT của UBND huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho dự án “Nâng cấp hạ tầng thủy lợi huyện Hải Hậu” không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của gói thầu số 2 “Cải tạo, nâng cấp kênh Đối” và gói thầu số 3 “Cải tạo, nâng cấp kênh Ninh Mỹ”.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm; thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

ngocthanh