Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (11-9-15)

Trong số những thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đến Báo Đấu thầu ngày 9/9, có 02 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ không được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn).
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (11-9-15)

Trong số những thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đến Báo Đấu thầu ngày 9/9, có 02 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ không được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). Cụ thể, trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho gói thầu “May trang phục cho cán bộ, bệnh nhân” và gói thầu “Thuê dịch vụ giặt là” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu là năm 2015. Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án “Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Long An”, Sở Nội vụ tỉnh Long An nêu thời gian lựa chọn nhà thầu 06 gói thầu là “Theo quy định hiện hành”.

 

Trong số những kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 09/9, có 04 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ, cụ thể là: 

 

Trong các thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án “Nhà văn hóa ấp 1, xã Thường Thới Hậu B” của UBND xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và dự án “Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3 xã An Hòa” của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã An Hòa (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là năm 2015.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin cho dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2015 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin” nêu thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu là năm 2015. 

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội cho dự án “Xây dựng, mở rộng Trường THPT Nguyễn Du, huyện Thanh Oai” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4, 5, 6 và 7 là “Theo tiến độ bố trí vốn của dự án”. Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu này được phê duyệt tại Văn bản số 6443/QĐ-UBND ngày 25/10/2013, nhưng đến ngày 9/9/2015 đơn vị này mới tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 5 và Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm; thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

 

Về thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

Ban biên tập

ngocthanh