Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (11-11-2015)

Trong số những KHLCNT được bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 9/11/2015 có 14 thông báo KHLCNT không hợp lệ, cụ thể là:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (11-11-2015)

Trong số những KHLCNT được bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 9/11/2015 có 14 thông báo KHLCNT không hợp lệ, cụ thể là: Trong thông báo KHLCNT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho dự án "Dự án thành phần 4 - Dự án ĐTXDCT sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên quốc lộ" không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu số 3, số 4, số 5 và số 6.

 

Trong thông báo KHLCNT của Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cho dự án "Cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Tuyên Quang" và KHLCNT của Công ty Điện lực Chợ Lớn – Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho dự án "Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015" đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói tư vấn và mua sắm theo tổng số ngày thực hiện như 10 ngày hay 30 ngày.

 

Trong thông báo KHLCNT của Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho dự án "Khu nhà ở tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam", KHLCNT của UBND huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho dự án "Nhựa hóa đường Xóm Rẫy - Lý Đe xã Tân Thuận" đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, bảo hiểm và xây lắp là năm 2015.

 

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các thông báo KHLCNT đã được phê duyệt cách đây vài tháng, thậm chí từ năm 2012, năm 2013 hay năm 2014 nhưng đến ngày 9/11/2015 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của UBND thành phố Đà Nẵng cho dự án "HTKT Khu đất thương mại dịch vụ phía Đông Nam đường Phạm Văn Đồng - đường Ngô Quyền" được phê duyệt tại Văn bản số 6279 ngày 4/8/2012; Thông báo KHLCNT của Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) cho dự án "Đầu tư khai thác phần dưới mức - 50 - Mỏ than Hà Lầm (điều chỉnh)" được phê duyệt tại Văn bản số 67/QĐ-HĐQT ngày 21/10/2013; Thông báo KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho dự án "Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Liêu (giai đoạn II)" được phê duyệt tại Văn bản số 2554/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; Thông báo KHLCNT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho dự án "Dự án thành phần 4 - Dự án ĐTXDCT sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên quốc lộ" được phê duyệt tại Văn bản số 4944/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2014; Thông báo KHLCNT của Trung tâm phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp cho dự án "Chương trình phục hồi thu nhập thuộc dự án thành phần 1, 2, 3 - Xây dựng cầu Cao Lãnh - Vàm Cống và tuyến nối Cao Lãnh - Vàm Cống" được phê duyệt tại Văn bản số 23/QĐ-UBND.HC ngày 8/1/2015; Thông báo KHLCNT của Công ty TNHH Truyền hình cáp SAIGONTOURIST (TP.HCM) cho dự án "Tách node Quận 12, Quận Bình Tân, Quận 9 năm 2015" được phê duyệt tại Văn bản số 400/QĐ-SCTV ngày 18/8/2015; Thông báo KHLCNT của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho dự án "Xây dựng mới Trung tâm dạy nghề huyện Cần Giờ" được phê duyệt tại Văn bản số 47/QĐ-SXD-KTXD ngày 20/8/2015; Thông báo KHLCNT của Tổng công ty Phát điện 3 (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) cho dự án "Khấu hao cơ bản" được phê duyệt tại Văn bản số 1953/QĐ-TĐBK ngày 14/9/2015; Thông báo KHLCNT của Trung tâm Thông tin Kiểm ngư (TP. Hà Nội) cho dự án "Thiết lập trạm bờ thuộc Tổng cục Thủy sản thực hiện" được phê duyệt tại Văn bản số 604/QĐ-TCTS-KHTC ngày 30/9/2015.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm.

 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh