Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (10-9-15)

Trong số những thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đến Báo Đấu thầu ngày 08/9, có 12 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ không được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ (10-9-15)

Trong số những thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đến Báo Đấu thầu ngày 08/9, có 12 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ không được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). Cụ thể, trong 12 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các dự án xây dựng trạm y tế ở các xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Y tế tỉnh Bến Tre đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu của các gói thầu là năm 2015. Những kế hoạch lựa chọn nhà thầu này được Sở Xây dựng Bến Tre phê duyệt tại các Văn bản số 226, 213, 227, 229, 228, 215, 233, 220, 224, 223, 225 và 232/QĐ-SXD, ngày 31/10/2014. Tuy nhiên, đến ngày 08/9 mới được gửi đến Báo Đấu thầu.

 

Trong số những kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 08/9, có 07 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ.

 

Cụ thể, trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án “Mua sắm 01 xe ô tô tải Isuzu Forward gắn bồn tưới nước 6m3 (hoặc tương đương)”, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng không nêu nội dung của các gói thầu.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho dự án “Cổng tường rào, nhà vệ sinh giáo viên, sửa chữa 04 phòng tiểu học cho mẫu giáo, sửa chữa 05 phòng cho tiểu học điểm lẻ Phú Hưng - Trường Tiểu học Hàm Mỹ 2, huyện Hàm Thuận Nam” và dự án “03 phòng học bộ môn, khối hành chính hiệu bộ - Trường Tiểu học Hàm Mỹ 1, huyện Hàm Thuận Nam” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là năm 2015. Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban QLDA huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho dự án “Khắc phục mất đường dây điện các cụm dân cư Khu hành chính huyện” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu là năm 2015.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Đường Cầu Suối Cạn nhánh 3” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp là 90 ngày.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH, Công ty Điện lực Củ Chi cho dự án “Xây dựng mới trạm biến áp chuyên dùng 1x250kVA 22/0,4kV Công ty TNHH MTV Hằng Lực” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn là “02 ngày (kể từ ngày phê duyệt KHLCNT)”.

 

Trong thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của VNPT Hà Nội cho dự án “Mua sắm thiết bị Mini OLT Huawei phục vụ mở rộng mạng truy nhập quang giai đoạn 2015-2016” không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của gói thầu số 1 và gói thầu số 2.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm; thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

 

Về thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải, theo Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp, bên mời thầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ban biên tập

ngocthanh