Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Bộ GTVT phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với các nội dung chính như sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu (triệu đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gói thầu số 14: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 601 Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu Một giai đoạn, một túi hồ sơ Quí II năm 2016 Theo đơn giá cố định 50 ngày

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ, thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý đấu thầu và đánh giá tác động môi trường.

Theo Anh Minh
Đầu tư