Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
Kế hoạch cung cấp dịch vụ công  trực tuyến trong lĩnh vực đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đấu thầu. 

 

Theo Bộ KH&ĐT, mục tiêu của Kế hoạch là nhằm quản lý, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ ttp://muasamcong.mpi.gov.vn theo quy định của Luật Đấu thầu; mở rộng triển khai quản lý thông tin về đấu thầu và áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi toàn quốc nhằm tăng tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. 

 

Cụ thể, từ nay đến năm 2020, Bộ KH&ĐT sẽ xây dựng văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; phát triển chức năng, thiết lập kết nối của Hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng; quy định lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng cụ thể cho từng giai đoạn; triển khai dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ nhằm xây dựng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với quy mô lớn.

IMG

Về định hướng đến năm 2020, quy định lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng sẽ tăng theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2015 - 2017, phấn đấu thực hiện tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Giai đoạn 2017 - 2020, phấn đấu thực hiện tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Cùng với kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đấu thầu, Bộ KH&ĐT còn có kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài. Mục tiêu là xây dựng lộ trình, tích hợp và nâng dần mức độ các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia nhằm cung cấp các dịch vụ thông tin đăng ký doanh nghiệp hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả trong quản lý đăng ký kinh doanh; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Cùng với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ KH&ĐT cũng sẽ thiết lập các kết nối tới các ngân hàng, cho phép người dùng thanh toán qua mạng, thực hiện hợp đồng qua mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và có cơ sở đào tạo về đấu thầu.

 

Kế hoạch cũng nêu rõ các giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu, định hướng nêu trên. Về giải pháp hành chính, Bộ KH&ĐT sẽ hoàn thiện các quy định pháp lý, thông tư hướng dẫn áp dụng đấu thầu qua mạng; chuẩn hóa văn bản điện tử, quy định các mẫu khi áp dụng đấu thầu qua mạng. Về giải pháp kỹ thuật, công nghệ, Bộ sẽ sử dụng công nghệ chứng thực chữ ký số bảo đảm an toàn bảo mật thông tin, trung tâm dữ liệu tuân thủ yêu cầu cấp 3 của tiêu chuẩn Việt Nam. Để tổ chức và triển khai, Bộ KH&ĐT sẽ xây dựng, triển khai Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP). 

 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và thu hút người sử dụng, Bộ KH&ĐT sẽ tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến các quy định hướng dẫn về đấu thầu qua mạng; đồng thời tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua các phương tiện truyền thông, kênh truyền hình…

Trần Nam

ngocthanh