Hủy gói thầu nhà thầu chào hai giá

(BĐT) - Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) vừa có quyết định hủy Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường trên địa bàn thị xã Gò Công. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bên mời thầu - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hiền Việt cũng vừa có thông báo gửi đến các nhà thầu tham dự thầu. Theo đó, Chủ đầu  tư đã quyết định hủy thầu với lý do không có nhà thầu nào đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Đây là gói thầu mà Báo Đấu thầu đã có bài phản ánh về tình trạng một nhà thầu chào 2 thư giảm giá độc lập và được Bên mời thầu chấp nhận, công bố cả 2 thư này.

Theo thông báo của Bên mời thầu, có 5/6 nhà thầu dự thầu không được lựa chọn do không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của HSMT. Riêng nhà thầu chào 2 thư giảm giá là Công ty TNHH Sao Nam TG bị loại bởi “không đáp ứng kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu theo quy định của HSMT”.  

Hải An