Hưng Yên: Giá trị hàng hóa trong nước chiếm tỷ trọng cao trong đấu thầu

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hưng Yên: Giá trị hàng hóa trong nước chiếm tỷ trọng cao trong đấu thầu

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hưng Yên cho biết, từ năm 2010 đến tháng 6/2015, phần lớn các gói thầu trên địa bàn Tỉnh chủ yếu áp dụng đấu thầu trong nước, chỉ có 5 gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế do yêu cầu của nhà tài trợ.

IMG

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng gia tăng tỷ lệ sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước

Ảnh: Tiên Giang

Trong những gói thầu áp dụng đấu thầu trong nước, giá trị vật tư, hàng hóa nhập khẩu là 314,9/1.943 tỷ đồng tổng giá trị hợp đồng. Đối với 5 gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế, giá trị vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước được sử dụng là 214,53/226,9 tỷ đồng tổng giá trị hợp đồng; giá trị vật tư, hàng hóa nhập khẩu là 12,37 tỷ đồng. Đấu thầu quốc tế chủ yếu là lĩnh vực xây lắp, không có lĩnh vực mua sắm hàng hóa và lĩnh vực EPC/hỗn hợp. Theo Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên, việc sử dụng vật tư, hàng hóa, thiết bị nhập khẩu là do một số vật tư, hàng hóa trong nước chưa có khả năng sản xuất, hoặc không đáp ứng được yêu cầu về điều kiện kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu của gói thầu hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên đánh giá, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, chú trọng gia tăng tỷ lệ sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án; góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước. Việc thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg cũng đã góp phần tạo ra nhiều sản phẩm mới thay thế hàng nhập khẩu. 

Mặc dù vậy, theo Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên, chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã của một số sản phẩm, hàng hóa trong nước còn chưa đáp ứng tốt các yêu cầu của công trình, dự án, đặc biệt là các gói thầu yêu cầu sản phẩm kỹ thuật có tính chất đặc thù, nên hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg chưa cao.

Sở KH&ĐT Hưng Yên kiến nghị, để tăng cường việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước trong công tác đấu thầu, cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 494/CT-TTg, góp phần hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đấu thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước nhằm nâng cao chất lượng việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước.

Kim Ánh Hoa - Bích Thủy

ngocthanh