Hoàn thiện “một cửa điện tử” cho hoạt động đấu thầu

(BĐT) - Báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác đấu thầu theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, cho đến nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã góp phần quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu và đấu thầu qua mạng (ĐTQM).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tất cả bộ, ngành, địa phương trong cả nước và hầu hết doanh nghiệp nhà nước (bên mời thầu), doanh nghiệp (nhà thầu) đã đăng ký danh sách trên Hệ thống. So với thời điểm tháng 7/2014, trong năm 2015 số lượng người sử dụng Hệ thống tăng đột biến; số lượng gói thầu áp dụng hình thức ĐTQM tăng gấp 3,1 lần; số lượng bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống là 5.000 đơn vị và số thông báo mời thầu được đăng tải lên Hệ thống là 185.500 lượt, đều tăng gần gấp đôi; số lượng nhà thầu đăng ký tham gia Hệ thống là 12.623 đơn vị (tháng 7/2014 là 10.400 nhà thầu)…

Riêng từ đầu năm nay đến ngày 4/5/2016, số lượng bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống tăng thêm gần 1.500 đơn vị, nâng tổng số lên 6.457 đơn vị.

Bộ KH&ĐT đánh giá: “Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã và đang dần khẳng định được tầm quan trọng của mình, góp phần không nhỏ vào việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của các cơ quan nhà nước, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế, cải cách thể chế và thủ tục hành chính, phù hợp với các chương trình phát triển CNTT quốc gia”.

Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc về ĐTQM, đẩy mạnh sử dụng Hệ thống để đấu thầu đối với những gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ, đồng thời công khai thông tin một cách hiệu quả nhất, Bộ KH&ĐT đang khẩn trương xây dựng Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu cho ĐTQM; tiếp tục được vận hành, chỉnh sửa và nâng cấp Hệ thống cho phù hợp với các chính sách mới về đấu thầu, đáp ứng yêu cầu của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Mục tiêu là nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai tối đa tất cả các thông tin về đấu thầu, đóng vai trò là một cửa điện tử duy nhất cho toàn bộ hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu, từng bước hình thành các cơ sở dữ liệu đầy đủ, phục vụ hoạt động đấu thầu, đẩy mạnh triển khai áp dụng ĐTQM trên Hệ thống.

Lê Xuân

Tin liên quan