Hoàn thành 247 dự án tái định cư Thủy điện Sơn La trong quý IV

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban chỉ đạo nhà nước dự án Thủy điện Sơn La (BCĐ) tại cuộc họp BCĐ
Hoàn thành 247 dự án tái định cư Thủy điện Sơn La trong quý IV

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban chỉ đạo nhà nước dự án Thủy điện Sơn La (BCĐ) tại cuộc họp BCĐ nhằm giải quyết các vấn đề còn lại để hoàn thành việc tái định cư người dân vùng thủy điện Sơn La, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, cũng như tiếp tục chăm lo tốt hơn cuộc sống đồng bào nơi đây.

 

Đây là dự án di dân lớn nhất, tác động mạnh nhất trong lịch sử triển khai các công trình xây dựng tại nước ta. Nhà nước đã triển khai gần 8.000 phương án hỗ trợ, bồi thường với số vốn giải ngân là hơn 7.000 tỷ đồng cho hơn 40.000 hộ dân, 232 tổ chức phải di dời hoặc chịu ảnh hưởng. Cùng với đó, các địa phương đã được cấp vốn, triển khai giao đất để xây dựng các khu, điểm tái định cư với tổng diện tích 32.512 ha đất ở; 17.604,1 ha đất nông nghiệp; 12.718,3 ha đất lâm nghiệp và 1.470 ha đất khác. Bên cạnh việc hỗ trợ di chuyển, xây dựng nhà, cấp lương thực, hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí đất sản xuất..., Nhà nước cũng đã triển khai 3.058 dự án, hạng mục đầu tư hạ tầng cho các khu, điểm tái định cư của người dân với tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn các dự án thành phần đã hoàn thành đưa vào sử dụng (đạt 88,9%), còn 247 dự án chưa hoàn thành. 

IMG

Thủy điện Sơn La có 3.058 dự án thành phần, hạng mục đầu tư hạ tầng cho các khu, điểm tái định cư của người dân với tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng

 Ảnh: Nhã Chi

Ghi nhận những kết quả tích cực của các cơ quan, địa phương liên quan trong việc đưa công trình Thủy điện Sơn La vào sử dụng sớm 3 năm, cùng những thay đổi rõ rệt của bộ mặt kinh tế - xã hội của cả vùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cần quan tâm đến công tác chăm lo đời sống của người dân vùng ảnh hưởng; phải bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch tất cả những dự án thành phần, hạng mục liên quan tới đời sống người dân vùng tái định cư; hiện thực hóa chỉ đạo nhất quán của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm đồng bào có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. "Bằng mọi biện pháp, phải hoàn thành 247 dự án đang thực hiện dở dang, cũng như có hướng xử lý các công trình bị hư hỏng do thiên tai và các công trình đã được đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh trong quý IV/2015", Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nêu rõ. 

 

Để bảo đảm công tác giám sát, đôn đốc sát sao, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các bộ, ngành là thành viên BCĐ trong tháng 6 và tháng 7 tới đây phải tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án này. Sau đó, BCĐ sẽ có cuộc họp chuyên đề liên quan ngay tại các địa phương, trong đó, lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên phải hết sức kiên quyết, giao ban hằng tháng về các dự án; cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại danh mục, xem xét từng dự án và các vướng mắc nếu có, đánh giá được khối lượng thực hiện, khả năng vốn và cuối tháng 5 báo cáo Chính phủ để có biện pháp kết thúc theo đúng kế hoạch.

 

Tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan đánh giá chuyên đề, chi tiết về tất cả những vấn đề liên quan đến việc tái định cư, điều kiện sinh sống và sản xuất mới của người dân vùng thủy điện.

Thủy Dung

 

ngocthanh