Hồ sơ được webform để đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Trong giai đoạn thí điểm đấu thầu qua mạng vừa qua (từ năm 2009-2015), nhiều bên mời thầu, nhà thầu và các chuyên gia tư vấn quốc tế đã có nhiều phản hồi về những bất cập trong việc tổ chức, thực hiện đấu thầu qua mạng. Những bất cập này sẽ được khắc phục khi Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với đấu thầu qua mạng có hiệu lực vào ngày 15/8/2016.
Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ đấu thầu qua mạng. Ảnh: Lê Tiên
Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ đấu thầu qua mạng. Ảnh: Lê Tiên

Bất cập nảy sinh từ thực tiễn

Trong giai đoạn thí điểm đấu thầu qua mạng, do chưa có mẫu hồ sơ mời thầu riêng cho đấu thầu qua mạng nên các chủ đầu tư vẫn sử dụng mẫu hồ sơ cho đấu thầu truyền thống (đính kèm tệp tin ở định dạng PDF/Word). Việc sử dụng những tệp tin đính kèm đã làm cho dung lượng của hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) vượt quá khả năng đáp ứng về dung lượng hồ sơ của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng ban Ban Đấu thầu của Tổng công ty Thiết bị điện phản ánh: “Hiện nay, khi tham gia đấu thầu qua mạng, nhà thầu đang phải thực hiện gấp đôi công việc so với phương thức đấu thầu truyền thống, tức là vừa gửi file qua Hệ thống, lại vừa gửi bản in cho bên mời thầu vì dữ liệu hồ sơ dự thầu quá lớn, phải lên tới hàng nghìn trang giấy A4 với hàng trăm bảng biểu, bản vẽ dung lượng lớn...

Dung lượng của các hồ sơ là bất cập lớn nhất được nhiều bên mời thầu, nhà thầu và các chuyên gia tư vấn quốc tế phản ánh trong quá trình thí điểm vừa qua. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, các bên mời thầu và nhà thầu đã viện cớ “dung lượng hồ sơ dự thầu quá lớn để từ chối thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu của đơn vị theo hình thức đấu thầu qua mạng.

Dung lượng không còn là trở ngại

Bên mời thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa nội dung HSMT, HSYC đăng tải trên Hệ thống và nội dung HSMT, HSYC được chủ đầu tư phê duyệt.
Nhà thầu điền các thông tin bao gồm: (i) Đơn dự thầu, (ii) Biểu mẫu dự thầu trên Hệ thống và các nội dung (iii) Giấy ủy quyền, (iv) Thỏa thuận liên danh (nếu có), (v) Bảo lãnh dự thầu, đồng thời đăng tải các nội dung thông tin khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi tham dự thầu. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được coi là có giá trị pháp lý khi được đăng tải thành công trên Hệ thống thông qua chứng thư số của nhà thầu.
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC (TTLT số 07) quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2015 có quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, làm cơ sở chính thức triển khai đấu thầu qua mạng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/01/2016. Theo đó, số lượng gói thầu, số lượng các đơn vị (bao gồm cả bên mời thầu và nhà thầu) tham gia vào Hệ thống dự kiến sẽ tăng đột biến với phạm vi trải rộng trên toàn quốc.

Để nhanh chóng giải quyết những bất cập của Hệ thống cũng như triển khai mạnh mẽ đấu thầu qua mạng, Cục Quản lý đấu thầu (cơ quan soạn thảo Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT) đã tổ chức nhiều hội thảo và gửi công văn để lấy ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp và các nhà tài trợ như WB, ADB, USAID... để hoàn thiện, trình Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư.

Ngoài những nội dung quy định truyền thống như nguyên tắc, chỉ dẫn, hướng dẫn nhà thầu và bên mời thầu thực hiện các quy trình nghiệp vụ, Thông tư còn có những quy định nhằm giảm được rất nhiều công đoạn, thủ tục trong đấu thầu. Theo Cục Quản lý đấu thầu, việc đăng tải, công khai thông tin thuận lợi trên Hệ thống sẽ giúp bên mời thầu tích cực, chủ động lựa chọn đấu thầu qua mạng; thu hút nhiều nhà thầu tham gia; hỗ trợ các chủ đầu tư giám sát trong quá trình chuẩn bị đấu thầu và mở thầu làm tiền đề cho công tác đánh giá, giám sát và kiểm tra, công khai giai đoạn thực hiện hợp đồng.

Cơ quan soạn thảo cho biết, các quy trình, biểu mẫu của HSMT, HSYC đều được số hóa dưới dạng các webform trên Hệ thống. Và tương thích với những webform này, Cục Quản lý đấu thầu đang khẩn trương nâng cấp, chỉnh sửa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo khi Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực thì việc sẵn sàng đáp ứng của Hệ thống cũng như việc triển khai đấu thầu qua mạng của các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu được thuận lợi.

Trần Tuyết