Hồ sơ dự thầu lỗi số học, nhà thầu không thắc mắc về việc bị loại

(BĐT) - Hồ sơ dự thầu (HSDT) bị lỗi số học, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa – CTCP không trúng thầu gói thầu do Ban Quản lý dự án (QLDA) phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc – tỉnh Phú Thọ làm bên mời thầu. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Trao đổi thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện nhà thầu này cho biết, trong quá trình làm HSDT, nhà thầu đã vào nhầm số liệu, dẫn đến bị lỗi số học và nhà thầu không thắc mắc khi bị trượt thầu.

Ban QLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc – tỉnh Phú Thọ cho biết, đã có 4 nhà thầu tham gia nộp HSDT Gói thầu số 09: Thi công xây lắp và bảo hiểm phần điều chỉnh, bổ sung công trình thuộc Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước vùng Phương Xá, huyện Cẩm Khê. Dự án này sử dụng vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), khoản vay 2682/2683-VIE, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu cạnh tranh trong nước, theo quy định hướng dẫn mua sắm đấu thầu của ADB.

4 nhà thầu nộp HSDT gồm: Liên danh Công ty TNHH MTV Tuấn Huy và Công ty TNHH Yên Long, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tây Đô, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa – CTCP, Công ty CP Đầu tư và Tư vấn kỹ thuật 36. Giá dự thầu của 4 nhà thầu lần lượt là gần 9.667 triệu đồng, gần 8.847 triệu đồng, 9.200 triệu đồng và 9.796 triệu đồng. Tuy nhiên, giá đánh giá của nhà thầu Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa – CTCP là gần 10.035 triệu đồng, 3 nhà thầu còn lại có giá đánh giá như giá dự thầu ban đầu. Như vậy, giá đánh giá của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa – CTCP cao nhất trong 4 nhà thầu tham gia nộp HSDT.

Theo đánh giá của Bên mời thầu, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tây Đô có giá đánh giá thấp nhất (gần 8.847 triệu đồng) nhưng nhà thầu này không đáp ứng kinh nghiệm xây dựng do giá trị của hợp đồng có quy mô và tính chất tương tự thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (HSMT). Theo yêu cầu của HSMT, nhà thầu cần có kinh nghiệm đã tham gia thực hiện ít nhất một hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 5 năm gần đây, có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của nhà thầu tối thiểu là 7,7 tỷ đồng (công trình tương tự là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước sạch) và đã thực hiện ít nhất 1 hợp đồng trong đó có hạng mục kè bờ sông, suối với giá trị tham gia của nhà thầu về hạng mục này tối thiểu là 1 tỷ đồng.

Nhà thầu có giá đánh giá thấp tiếp theo là Liên danh Công ty TNHH MTV Tuấn Huy và Công ty TNHH Yên Long đã được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu với giá trúng thầu gần 9.667 triệu đồng. Hai nhà thầu còn lại bị loại vì không phải là nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất.

Là nhà thầu đáp ứng đủ các yêu cầu của HSMT nhưng không được lựa chọn vì có giá đánh giá cao hơn nhà thầu trúng thầu, mặc dù giá dự thầu ban đầu của nhà thầu này thấp hơn giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu nhưng trao đổi thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa – CTCP khẳng định, nhà thầu không thắc mắc khi bị loại vì trong quá trình làm HSDT, nhà thầu đã vào nhầm số liệu, dẫn đến bị lỗi số học. Đây là lỗi của nhà thầu nên nhà thầu không có ý kiến gì về kết quả chấm thầu của Bên mời thầu – đại diện nhà thầu thừa nhận.

Tuấn Dũng