Hậu Giang ra tối hậu thư với dự án “trùm mền” từ 2009

(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ra tối hậu thư với Chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan đến việc triển khai Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh.

Được biết, Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành khởi công xây dựng. Theo đánh giá của tỉnh Hậu Giang, dự án đã được UBND Tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang làm chủ đầu tư, tuy nhiên công tác triển khai thực hiện dự án chậm, không đảm bảo tiến độ đề ra.

Dự án có tổng mức đầu tư 11.094.573 Euro, tương đương hơn 315 tỷ đồng, trong đó, vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Đan Mạch là 256,350 tỷ đồng, tương đương 9.023.255 Euro.

Động thái mới nhất của UBND tỉnh Hậu Giang để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án là yêu cầu Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo Ban Quản lý ODA khẩn trương, quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu điều chỉnh lại thiết kế cơ sở của Dự án cho phù hợp, đồng thời, phối hợp với Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đấu thầu Niras của Danida xem xét, tính toán việc điều chỉnh lại Dự án theo quy định. Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đấu thầu Niras của nhà tài trợ Danida nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và thống nhất nội dung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng thống nhất với đề xuất của Chủ đầu tư về các mốc thời gian như: chuẩn bị thủ tục để đăng Báo Đấu thầu và các nhà thầu chuẩn bị hồ sơ từ tháng 8/2016 đến tháng 10/2016; tổ chức chấm thầu từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016… Thời hạn tiến hành ký kết hợp đồng và khởi công xây dựng là trong tháng 3/2017.

Văn Huyền