Hậu Giang phê duyệt hơn 415 tỷ đồng đấu thầu thuốc năm 2015

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2015.
Hậu Giang  phê duyệt hơn 415 tỷ đồng  đấu thầu thuốc năm 2015

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2015. Theo đó, trong năm 2015, tỉnh Hậu Giang sẽ dành hơn 415 tỷ đồng để đấu thầu cung ứng thuốc cho toàn Tỉnh.

 

Theo kế hoạch, có 4 gói thầu sẽ được thực hiện trong năm nay. Trong đó, gói thầu Cung ứng thuốc theo tên Generic có giá trị cao nhất là gần 300 tỷ đồng. 3 gói thầu còn lại là gói thầu Cung ứng thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu; gói thầu Cung ứng thuốc theo tên biệt dược; gói thầu Cung ứng hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi theo từng mặt hàng.

 

Các gói thầu nêu trên đều có nguồn vốn huy động từ nguồn thu viện phí, Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Khám, chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, vốn sự nghiệp, nguồn thu dịch vụ và các nguồn vốn hợp pháp khác của các cơ sở y tế.

 

UBND tỉnh Hậu Giang giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

V.Huyền

ngocthanh