Hậu Giang: Nhiều hạn chế trong công tác đấu thầu

(BĐT) - Báo cáo về kết quả thực hiện công tác đấu thầu năm 2015, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, công tác đấu thầu của Tỉnh vẫn còn nhiều mặt hạn chế.
Kết quả thanh, kiểm tra hoạt động đấu thầu của UBND tỉnh Hậu Giang cho thấy, năng lực của các đơn vị tư vấn còn yếu. Ảnh: HG
Kết quả thanh, kiểm tra hoạt động đấu thầu của UBND tỉnh Hậu Giang cho thấy, năng lực của các đơn vị tư vấn còn yếu. Ảnh: HG

Cụ thể, tỷ lệ giảm giá dự thầu so với giá gói thầu được duyệt còn thấp. Một số gói thầu với hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng số lượng các nhà thầu tham gia dự thầu còn ít, số lượng nhà thầu đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm chưa nhiều, làm cho tính cạnh tranh trong đấu thầu chưa cao. Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn hiện tượng các nhà thầu sau khi trúng thầu, triển khai thi công không đạt tiến độ theo yêu cầu, chất lượng công trình chưa được nhà thầu quan tâm đúng mức, còn nhiều nhà thầu vi phạm thời gian thi công… nhưng chủ đầu tư chưa có biện pháp tích cực xử lý chế tài đối với nhà thầu.

Ngoài ra, việc điều chỉnh, bổ sung giá, khối lượng sau khi đấu thầu do sai sót của các đơn vị tư vấn (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn đấu thầu) còn xảy ra nhiều. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, làm chậm trễ tiến độ thi công và làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Cuối năm 2015, qua thanh tra công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị của Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, cơ quan thanh tra đã chỉ ra một số sai phạm tại 2 công trình khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác huyện Long Mỹ và xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, trong đó có việc thanh toán thừa khối lượng với số tiền hơn 450 triệu đồng. Tại Dự án Mở rộng mạng lưới cấp nước từ thị xã Ngã Bảy đến xã Tân Phú Thạnh, thanh tra phát hiện thanh toán thừa khối lượng thi công với số tiền trên 330 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn hiện tượng nhà thầu triển khai thi công không đạt tiến độ theo yêu cầu, chất lượng công trình chưa được quan tâm đúng mức… nhưng chủ đầu tư chưa có biện pháp tích cực xử lý chế tài đối với nhà thầu.
Năm 2015, UBND tỉnh Hậu Giang thành lập 4 đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật nhà nước, về quy trình thủ tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm tra quy trình, thủ tục về công tác đấu thầu, chỉ định thầu. Kết quả thanh, kiểm tra đã chỉ ra nhiều hạn chế. Cụ thể là thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình còn thiếu một số nội dung về phương án bồi hoàn, căn cứ cơ sở pháp lý. Việc lập hồ sơ yêu cầu không thể hiện tính ràng buộc đối với các quy định về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu. Có tình trạng không lập danh sách các nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ đề xuất công trình. Thanh tra cũng phát hiện việc không dự thảo hợp đồng và biên bản thương thảo hợp đồng để làm cơ sở cho việc chỉ định thầu đối với các đơn vị tư vấn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, theo UBND tỉnh Hậu Giang, các chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu, nhà thầu, cơ quan thẩm định đấu thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định pháp luật đấu thầu hiện hành. Đối với các đơn vị tư vấn không đủ năng lực trong công tác đấu thầu, thể hiện qua việc đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng theo quy định mà cơ quan thẩm định phát hiện thì có biện pháp chế tài hoặc không cho đơn vị tham gia công tác tư vấn trên địa bàn Tỉnh một thời gian nhất định.

Đặc biệt, đối với những nhà thầu có bằng chứng cho thấy có sự thông đồng trong đấu thầu hoặc vi phạm những quy định trong Luật Đấu thầu thì phải xử lý theo quy định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu chưa được các chủ đầu tư tuân thủ, điều này gây khó khăn cho cơ quan tổng hợp báo cáo.

Bích Thảo