Hậu Giang: Dùng tiền tiết kiệm sau đấu thầu để sửa chữa thiết bị y tế

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh vừa có chủ trương đồng ý cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang được sử dụng kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu để sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện.
Hậu Giang: Dùng tiền tiết kiệm sau đấu thầu để sửa chữa thiết bị y tế

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh vừa có chủ trương đồng ý cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang được sử dụng kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu để sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện. 

 

Trước đó, Sở Y tế Hậu Giang đã có Công văn số 1564/SYT-TC xin sử dụng nguồn kinh phí tài trợ còn lại mua trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang. Theo kết luận của tập thể Thường trực UBND Tỉnh tại cuộc họp ngày 15/9/2015, ông Trần Công Chánh đã có ý kiến: Thống nhất chủ trương cho Sở Y tế sử dụng phần kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu (gói thầu Mua sắm phương tiện, trang thiết bị y tế) từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang để cấp cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh thực hiện mua sắm 1 ống nội soi dạ dày video và sửa máy chụp CT Scanner, với tổng số tiền khoảng 983 triệu đồng. 

 

Ông Trần Công Chánh cũng giao Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện việc mua sắm và sửa chữa trang thiết bị nêu trên.

V.Huyền

ngocthanh