Hàng Việt chỉ chiếm gần 10% trong đấu thầu tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6/2015,
Hàng Việt chỉ chiếm gần 10% trong đấu thầu tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6/2015, Bộ này đã triển khai 77 gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế với tổng giá trị hợp đồng là khoảng 10.631,648 tỷ đồng. Trong đó, giá trị vật tư, hàng hóa nhập khẩu được sử dụng trong các gói thầu này là khoảng 9.616,771 tỷ đồng, chiếm 90,5% tổng giá trị hợp đồng; giá trị vật tư, hàng hóa trong nước được sử dụng là khoảng 1.014,877 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng giá trị hợp đồng.

Theo Bộ TT&TT, lý do tổ chức đấu thầu quốc tế là do một số loại hàng hóa trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng. Các gói thầu đấu thầu quốc tế chủ yếu là gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin được thực hiện bởi Tổng công ty Viễn thông Mobifone (49 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng là khoảng 9.199,996 tỷ đồng) và Cục Tần số vô tuyến điện (15 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng là khoảng 451,987 tỷ đồng). 

IMG

Các gói thầu đấu thầu quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông chủ yếu là mua sắm hàng hóa thuộc lĩnh vực viễn thông 

Ảnh: LTT

Trong số 77 gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế có 13 gói thầu thuộc các dự án ODA, cho nên việc tổ chức đấu thầu quốc tế phải tuân thủ theo các quy định của nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Hàn Quốc. Các gói thầu này chủ yếu là mua sắm hàng hóa thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình, công nghệ thông tin được thực hiện bởi Tổng công ty VTC (4 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng là khoảng 608,925 tỷ đồng) và Ban quản lý dự án Phát triển công nghệ TT&TT tại Việt Nam (9 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng là khoảng 370,74 tỷ đồng).

Về kết quả lựa chọn nhà thầu trong các gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế, Bộ TT&TT cho biết, nhà thầu trong nước đã trúng thầu với tư cách là nhà thầu độc lập là 22 gói thầu và với tư cách là nhà thầu liên danh là 26 gói thầu. Tổng giá trị hợp đồng mà nhà thầu trong nước thực hiện là 1.825,618 tỷ đồng (chiếm 17,2% tổng giá trị hợp đồng của các gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế).

Cũng theo báo cáo của Bộ TT&TT, bên cạnh những gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế nêu trên, tỷ lệ giá trị vật tư, hàng hóa nhập khẩu được sử dụng trong các gói thầu áp dụng đấu thầu trong nước giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6/2015 của Bộ TT&TT cũng khá cao, chiếm tới 74,2% tổng giá trị hợp đồng của các gói thầu áp dụng đấu thầu trong nước (4.105,98/5.536,735 tỷ đồng tổng giá trị hợp đồng).

Cũng theo Bộ TT&TT, phần lớn các dự án triển khai tại Bộ TT&TT đều là mua sắm vật tư, thiết bị trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin. Đặc điểm của các dự án này là đầu tư các thiết bị chuyên dùng (được sử dụng cho những nhiệm vụ đặc thù, có tính chuyên biệt), nên thường ít hoặc không được giao dịch, mua bán phổ biến trên thị trường, thực tế chỉ có một số hãng lớn trên thế giới sản xuất và cung cấp nên đều phải nhập khẩu.

Kim Ánh Hoa - Bích Thủy

ngocthanh