Hài hòa thủ tục đấu thầu cạnh tranh trong nước và quốc tế

Ngày 18 - 19/5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo Phổ biến nội dung các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Hài hòa thủ tục đấu thầu cạnh tranh  trong nước và quốc tế

Ngày 18 - 19/5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo Phổ biến nội dung các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp áp dụng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn của ADB và WB.

IMG

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT được ban hành là kết quả nỗ lực sau gần 1 năm làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới

 Ảnh: Lê Tiên

Hội thảo nhằm phổ biến tới các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu về Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp do Bộ KH&ĐT ban hành; nội dung cơ bản của mẫu HSMT mua sắm hàng hóa do Bộ KH&ĐT ban hành; nội dung mẫu HSMT xây lắp đối với gói thầu sử dụng vốn ADB, WB khi áp dụng thủ tục đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)… Hội thảo thu hút sự quan tâm đặc biệt của hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, bên mời thầu, nhà thầu cùng nhiều chuyên gia về đấu thầu hàng đầu ở trong nước và quốc tế.

 

Theo Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT được ban hành là kết quả nỗ lực sau gần 1 năm làm việc của Bộ KH&ĐT, ADB và WB để hài hòa hóa quy định về đấu thầu của Việt Nam và hướng dẫn đấu thầu của nhà tài trợ. Do vậy, nhiều nội dung trong Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT đã được xây dựng trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đồng thời hài hòa hóa, áp dụng các thông lệ tốt của quốc tế. Đặc biệt, ADB và WB đã thống nhất cùng ban hành một mẫu HSMT bằng tiếng Việt để áp dụng cho các gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của ADB và WB. Đây là cơ sở quan trọng giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; góp phần nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

 

Tại Hội thảo, giới thiệu về Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ông Hoàng Cương, Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu cho biết: Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT gồm 7 Điều và kèm theo 2 Mẫu HSMT xây lắp. Trong 2 mẫu HSMT xây lắp này, Mẫu HSMT xây lắp số 01 (Mẫu số 01) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu HSMT xây lắp số 02 (Mẫu số 02) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đối với gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc các dự án sử dụng vốn ODA của ADB, WB thì áp dụng mẫu HSMT NCB do ADB, WB ban hành bằng tiếng Việt. 

IMG

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu với việc đưa ra các yêu cầu phù hợp bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

 Ảnh: N.T

Đáng chú ý, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt HSMT với việc đưa ra các yêu cầu phù hợp bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu để cạnh tranh không bình đẳng. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015,  thay thế các Thông tư số 01/2010/TT-BKH, Thông tư số 02/2010/TT-BKH nhằm thực hiện hiệu quả Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

 

Cũng tại Hội thảo, giới thiệu về dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa, bà Ngô Chi Linh, Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách đấu thầu cho biết: Thông tư quy định chi tiết việc lập HSMT mua sắm hàng hóa gồm 7 Điều và 2 Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa. Trong 2 mẫu HSMT mua sắm hàng hóa này,  Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa số 01 (Mẫu 01) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa số 02 (Mẫu 02) áp dụng cho các gói thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Riêng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc các dự án sử dụng vốn ODA của ADB, WB thì áp dụng Mẫu HSMT NCB do ADB, WB ban hành bằng tiếng Việt.

 

Đánh giá cao những điểm mới trong hài hòa thủ đấu thầu cạnh tranh trong nước áp dụng cho các dự án do ADB và WB tài trợ của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT cũng như dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập HSMT mua sắm hàng hóa, ông Trần Trung Kiên, chuyên gia cao cấp về đấu thầu của WB khẳng định: “Các mẫu HSMT mua sắm hàng hóa và xây lắp áp dụng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn của ADB, WB lần này có mức độ hài hòa rất cao. Chính yếu tố này sẽ giúp hoạt động đấu thầu tại Việt Nam ngày càng công khai, minh bạch, hiệu quả”.

 

Trên tinh thần đó, trong khuôn khổ Hội thảo, bà Lương Thị Thanh Ngân, cán bộ đấu thầu của ADB đã giới thiệu về các biểu mẫu HSMT NCB. Theo bà Lương Thị Thanh Ngân, NCB được áp dụng cho các gói thầu có giá trị hợp đồng nhỏ (hạn mức hiện tại đối với gói thầu xây lắp của ADB là 10 triệu USD, WB là 20 triệu USD); các công trình bị phân tán về địa lý hoặc bị dàn trải về mặt thời gian; công việc đòi hỏi cần nhiều sức lao động; công trình có ở trong nước với mức giá thấp hơn giá thị trường quốc tế.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng dành nhiều câu hỏi liên quan đến hài hòa hóa thủ tục đấu thầu trong nước và quốc tế để nâng cao hiệu quả đấu thầu như: tư cách hợp lệ của nhà thầu; phương thức đấu thầu; hủy thầu và đấu thầu lại; các hành vi gian lận và tham nhũng trong đấu thầu…

 

Để giới thiệu về các nội dung chủ yếu của các Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa và xây lắp áp dụng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách của ADB và WB, Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục thông tin ở những bài viết tiếp sau.

T.Hiếu

ngocthanh