Hài hòa hóa mẫu hợp đồng của FIDIC MDB và quy định của Việt Nam

Hôm nay (ngày 27/10), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Cuộc họp lần thứ hai của Nhóm thường trực giúp việc cho Tổ công tác liên Bộ để thảo luận về những khác biệt giữa các quy định trong nước với mẫu hợp đồng của Hiệp hội quốc tế
Hài hòa hóa mẫu hợp đồng của FIDIC MDB và quy định của Việt Nam

Hôm nay (ngày 27/10), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Cuộc họp lần thứ hai của Nhóm thường trực giúp việc cho Tổ công tác liên Bộ để thảo luận về những khác biệt giữa các quy định trong nước với mẫu hợp đồng của Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC MDB) và đề xuất những kiến nghị để sửa đổi quy định trong nước cho phù hợp với mẫu hợp đồng FIDIC MDB nhằm thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng thi công công trình quy mô lớn sử dụng vốn ODA tại Việt Nam. 

 

Trước đó, tại Cuộc họp lần thứ nhất được tổ chức ngày 27/8/2015, các bên đã trao đổi về các nội dung liên quan đến việc rà soát mẫu hợp đồng FIDIC MDB nhằm hài hòa với các quy định và điều kiện của Việt Nam.

 

Tại Cuộc họp lần này, đại diện các bên sẽ trình bày kết quả rà soát các quy định liên quan đến hợp đồng, trong đó có nội dung như: các quy định liên quan đến hợp đồng xây dựng (bao gồm cả quy định nêu trong các dự thảo Thông tư do Bộ Xây dựng soạn thảo); những khác biệt, mâu thuẫn giữa các quy định về hợp đồng của Việt Nam với các quy định liên quan trong Mẫu hợp đồng FIDIC MDB khi thực hiện quản lý các hợp đồng thi công công trình quy mô lớn sử dụng vốn ODA; những khác biệt, mâu thuẫn, sự không phù hợp giữa quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn, tạm ứng, điều chỉnh giá giữa quy định về hợp đồng của Việt Nam với các quy định liên quan trong Mẫu hợp đồng FIDIC MDB. Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn quốc tế của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)  cũng sẽ chia sẻ kết quả nghiên cứu ban đầu về những vấn đề trong việc quản lý hợp đồng và đề xuất kế hoạch hành động.

 

Mẫu hợp đồng FIDIC thường được sử dụng trên phạm vi toàn thế giới cho các dự án xây dựng và kỹ thuật có tính chất phức tạp. Mẫu hợp đồng được FIDIC xuất bản lần đầu tiên là Mẫu hợp đồng xây dựng dân dụng vào năm 1957. Các hợp đồng mẫu của FIDIC được xây dựng trên cơ sở tham vấn và chấp thuận các mẫu hợp đồng khác nhau của Hiệp hội quốc tế khu vực châu Á và Tây Thái Bình Dương, Hiệp hội Nhà thầu Mỹ, Hiệp hội quốc tế trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp Mỹ,… Các mẫu hợp đồng của FIDIC thường xuyên được tổng hợp, cập nhật, ban hành thêm nhiều mẫu hợp đồng mới và thay thế các mẫu hợp đồng trước không còn phù hợp. Bìa của các mẫu hợp đồng của FIDIC được phân biệt theo màu sắc như màu đỏ, màu xanh, màu trắng… rất thuận tiện cho người sử dụng.

Bích Thủy

ngocthanh