Hải Dương: Nhiều sai sót trong đấu thầu

(BĐT) - Trong Thông báo kết quả kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2012 - 2015 và việc thực hiện Luật Đầu tư công tại tỉnh Hải Dương mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã chỉ ra hàng loạt sai sót trong công tác đấu thầu tại địa phương này.
Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định. Ảnh: Tiên Giang
Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định. Ảnh: Tiên Giang

Vi phạm quy định đăng tải thông tin đấu thầu

Bộ KH&ĐT cho biết, qua kiểm tra hồ sơ lựa chọn nhà thầu của một số dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dự án chưa đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2005 và Điều 8 Luật Đấu thầu 2013. Điển hình cho việc vi phạm quy định này là Dự án Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Văn Miếu Mao Điền, huyện Cẩm Giàng; Dự án Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương giai đoạn 2...

Tại một số gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp với quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu 2005; Khoản 7 Điều 28, Điều 35 và Điều 62 của Luật Đấu thầu 2013. Đơn cử như tại Gói thầu xây lắp số 2 thuộc Dự án Đường hạ tầng du lịch vào Khu di tích Đền Gốm, xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh; Gói thầu Xây lắp số 4 thuộc Dự án Xây dựng trạm bơm Thanh Thủy B, huyện Thanh Hà; Gói thầu số 5 thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước xã Lai Vu, huyện Kim Thành.

Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ KH&ĐT cũng chỉ ra nội dung hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) của 7 gói thầu ở Hải Dương có chất lượng thấp, chưa đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2010/TT-BKH của Bộ KH&ĐT. 7 gói thầu này gồm: Gói thầu số 4 đoạn từ K36+500 đến K38+000 thuộc Dự án Hoàn chỉnh mặt cắt và gia cố mặt đê từ cấp III trở lên; Gói thầu số 1 thuộc Dự án Xử lý khẩn cấp Kè An Bình huyện Nam Sách; Gói thầu Xây lắp số 2 thuộc Dự án Đường hạ tầng du lịch vào Khu di tích Đền Gốm, xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh; Gói thầu Xây lắp  số 4 thuộc Dự án Xây dựng trạm bơm Thanh Thủy B, huyện Thanh Hà; Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương giai đoạn 2; Gói thầu số 8 thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh; Gói thầu số 5 thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước xã Lai Vu, huyện Kim Thành.

Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra các dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì một số chủ đầu tư chưa cung cấp đủ hồ sơ dự án của các gói thầu. 

Sai sót trong đánh giá hồ sơ dự thầu

Tại Thông báo kết quả kiểm tra, Bộ KH&ĐT nêu rõ, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của hàng loạt gói thầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn sai sót. Cụ thể là HSDT không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của HSMT nhưng Tổ chuyên gia đấu thầu vẫn chấm đạt yêu cầu. Điển hình là Gói thầu số 3 Thi công xây dựng kè mái đoạn C26+17 đến C32+30 và xây dựng mỏ kè số 5, 6, 7 đảm bảo an toàn giao thông đường sông thuộc Dự án Xử lý khẩn cấp Kè An Bình huyện Nam Sách; Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Trường THCS Chu Văn An, thị xã Chí Linh; Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nạo vét kênh T3 hệ thống Chu Đậu từ cầu máng Nam Hồng đến kênh T2 Chu Đậu; Gói thầu số 06 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 191N huyện Tứ Kỳ và tuyến nhánh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương…

Đặc biệt, Đoàn kiểm tra cho biết, Tổ chuyên gia xét thầu một số dự án chưa có đầy đủ chứng chỉ theo quy định. Về liên danh trong đấu thầu, một số gói thầu ở Hải Dương có thỏa thuận liên danh chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

Qua kết quả kiểm tra, Bộ KH&ĐT đã đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chấn chỉnh và nhắc nhở về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các chủ đầu tư liên quan; đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành tập trung nâng cao năng lực quản lý đầu tư...

Tuấn Dũng