Hà Nội: Yêu cầu đấu thầu, quản lý hợp đồng dự án ODA theo đúng quy định

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; ban quản lý dự án, các tổng công ty trực thuộc Thành phố đốc thúc việc thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.
Hà Nội: Yêu cầu đấu thầu,  quản lý hợp đồng dự án ODA theo đúng quy định

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; ban quản lý dự án, các tổng công ty trực thuộc Thành phố đốc thúc việc thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn. 

IMG

UBND TP. Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án ODA trên địa bàn Thành phố nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý dự án

 Ảnh: Tất Tiên

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA giữa Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi và Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển; để cải thiện tình hình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị được UBND Thành phố giao nhiệm vụ làm chủ dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi có trách nhiệm rà soát, trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và phê duyệt kế hoạch, chương trình thực hiện dự án hàng năm; kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và kế hoạch thực hiện hàng năm phải bảo đảm tính khả thi, đáp ứng tiến độ thực hiện và giải ngân theo tiến độ Hiệp định cũng như yêu cầu của nhà tài trợ.

 

Đặc biệt, đối với vấn đề đấu thầu, quản lý hợp đồng dự án ODA, UBND Thành phố yêu cầu, các chủ dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai công tác đấu thầu theo đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, phù hợp với thông lệ quốc tế và hài hoà với quy định của nhà tài trợ. 

 

Về vấn đề giải phóng mặt bằng các dự án ODA, UBND Thành phố giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ; chủ trì, phối hợp với các chủ dự án, các quận, huyện và đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc, xác định cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp vướng mắc và có phương án xử lý. Lãnh đạo các quận, huyện tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo phương án cuốn chiếu, làm đến đâu gọn đến đó, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công các gói thầu theo cam kết với nhà tài trợ…

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các dự án ODA; đề xuất quy trình thanh tra các dự án chậm tiến độ để đảm bảo tăng cường tính minh bạch, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng như trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý dự án.

 M.C

ngocthanh