Hà Nội sắp kiểm tra hoạt động đấu thầu tại 9 đơn vị

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động đấu thầu năm 2018.

Theo đó, Sở KH&ĐT sẽ kiểm tra hoạt động đấu thầu tại 9 đơn vị, trong đó có 7 UBND các quận, huyện, thị xã gồm: Gia Lâm (3/2018); Cầu Giấy (4/2018); Hoàng Mai (5/2018); Sơn Tây (6/2018); Đông Anh (9/2018); Long Biên (10/2018) và Đan Phượng (11/2018). 2 ban quản lý (BQL) đầu tư cũng nằm trong danh sách 9 đơn vị này gồm: BQL đầu tư và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội (tháng 4-5/2018) và BQL đầu tư và xây dựng công trình văn hóa xã hội TP. Hà Nội (8/2018).

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu, phân cấp trong đấu thầu; thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký hợp đồng và tiến độ thực hiện các gói thầu;… Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cũng sẽ kiểm tra việc cung cấp thông tin về đấu thầu và thực hiện lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng của 9 đơn vị nêu trên. 

Khánh Ngọc