Hà Nội: Sắp chỉ định thầu 2 gói thầu tư vấn dự án GPMB

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND quận Long Biên, TP. Hà Nội phê duyệt, trong quý IV/2016, sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu tư vấn thuộc Dự án Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các ô đất E.2/NO11, E.2/NT5 và E.2/CL2 phụ cận tuyến đường 40m (tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê tả ngạn sông Hồng), phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Cụ thể, Gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thi công - Dự toán hạng mục di chuyển tuyến điện trung thế” có thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày. Gói thầu “Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công - Dự toán hạng mục di chuyển tuyến điện trung thế” có thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày.

Cả 2 gói thầu nêu trên đều áp dụng chỉ định thầu trong nước, không sơ tuyển, loại hợp đồng trọn gói.

Dự án Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các ô đất E.2/NO11, E.2/NT5 và E.2/CL2 phụ cận tuyến đường 40m (tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê tả ngạn sông Hồng), phường Bồ Đề, quận Long Biên sử dụng nguồn vốn từ ngân sách. Dự án gồm có 6 gói thầu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 78,62 tỷ đồng.

Lê Xuân