Hà Nội: Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nạo vét kênh Đầm Và

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nạo vét kênh Đầm Và, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Theo đó, UBND Thành phố giao UBND huyện Mê Linh kiểm tra, rà soát lại phương án thiết kế cơ sở (duyệt cùng dự án đầu tư) làm cơ sở để nghiên cứu, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán điều chỉnh, đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục công trình (đặc biệt là Gói thầu số 13). Việc kiểm tra, rà soát lại phương án thiết kế cơ sở của Dự án còn nhằm đảm bảo không xảy ra thất thoát, lãng phí trong đầu tư thực hiện Dự án.

UBND Thành phố cũng yêu cầu phải tính toán, áp dụng thi công Dự án bằng máy 100%, sử dụng triệt để đất đào ra để đắp cho các hạng mục công trình của Dự án; xác định cự li, số lần trung chuyển, phương thức vận chuyển đất thải, bùn thải đảm bảo tối ưu, giảm tới mức thấp nhất chi phí vận chuyển và ô nhiễm môi trường khu vực. Trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (điều chỉnh) tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, UBND huyện Mê Linh lập kế hoạch điều chỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật để trình UBND Thành phố thẩm định, phê duyệt.

Trần Kiên