Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu, trước hết cần phải thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

IMG

Ông Mai Thức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị:

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu, trước hết cần phải thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đối với các chi phí tư vấn trong quá trình lập dự án, chi phí tư vấn trong quá trình lựa chọn nhà thầu và chi phí tư vấn trong quá trình thực hiện công trình phải tiến hành lập dự toán. Hiện nay, địa phương vẫn còn lúng túng trong quá trình thẩm định dự án, thẩm định giá gói thầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu trúng thầu, vì vậy, các bộ, ngành cần sớm ban hành Quy định về định mức, chi phí lập dự toán đối với các chi phí tư vấn của dự án nhằm thống nhất thực hiện và đảm bảo tính chuẩn xác, công bằng.

 

Đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu là nhân tố quan trọng quyết định đến tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu. Công tác quản lý đấu thầu ngày càng được phân cấp mạnh cho chính quyền cơ sở, cho các chủ đầu tư. Do vậy, cần xây dựng kế hoạch tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu của chính quyền cơ sở và các chủ đầu tư; đồng thời có hướng dẫn xây dựng tổ chức, củng cố bộ máy quản lý ở cơ sở (trong đó có giám sát hoạt động đấu thầu) để thực hiện công tác đấu thầu đạt hiệu quả cao. 

 

Bên cạnh đó, thực hiện đấu thầu qua mạng sẽ hạn chế được tình trạng thiếu minh bạch, tăng tính cạnh tranh và tiết kiệm được thời gian, công sức trong việc phát hành hồ sơ mời thầu, đóng thầu và mở thầu. Trong thời gian tới, rất mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường hỗ trợ các đơn vị, địa phương triển khai mạnh mẽ công tác thí điểm đấu thầu qua mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi áp dụng rộng rãi theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

 

Tôi cũng cho rằng, chính sách khen thưởng cũng như các chế tài xử lý vi phạm trong đấu thầu thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đúng người, đúng việc sẽ góp phần thực hiện được mục tiêu của đấu thầu. Do vậy, thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm khích lệ các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác đấu thầu, đồng thời xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.”

Bích Thảo (thực hiện)

ngocthanh