Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

“Để công tác đấu thầu thời gian tới tăng thêm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, rất mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành các mẫu hồ sơ mời thầu
Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

IMG

Ông Đinh Văn Thu, 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:

“Để công tác đấu thầu thời gian tới tăng thêm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, rất mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành các mẫu hồ sơ mời thầu cho từng loại công việc như: tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa…, trong đó quy định rõ cho từng loại tiêu chuẩn đánh giá cụ thể về năng lực, kinh nghiệm và tài chính nhằm đảm bảo không hạn chế số lượng các nhà thầu tham gia dự thầu; đồng thời có biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá quá cao so với yêu cầu của gói thầu.

 

Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trên cơ sở mẫu hồ sơ mời thầu dựa trên định lượng, không mang tính chất định tính, đảm bảo phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể nhằm nâng cao tính cạnh tranh, khách quan, tạo sự công bằng trong việc tham gia đấu thầu của các nhà thầu; đồng thời cần có biện pháp chế tài mạnh đối với các chủ đầu tư vi phạm trong việc hạn chế các nhà thầu tham dự và đưa ra các yêu cầu vượt quá nội dung quy mô của gói thầu. 

 

Ngoài ra, công tác đấu thầu qua mạng cần tiến hành thực hiện thí điểm đối với gói thầu có quy mô nhỏ, có lộ trình áp dụng để đảm bảo cho các chủ đầu tư cũng như doanh nghiệp có thời gian thích nghi với phương thức đấu thầu này.”

Bích Thảo (thực hiện)

ngocthanh